VALORILE NOASTRE

PACT este o platformă de centru-dreapta care încurajează implicarea cetățenilor în deciziile comunităților lor și promovează libertatea economică, dezvoltarea regională și consolidarea democrației românești, în NATO și UE.


Pe aceste baze, PACT promovează următorul set de valori:

 Libertate.png


 Dreptate.png


 Unitate.png


 Responsabilitate.png


 Siguranta.png


 << PAGINA ANTERIOARĂ | MĂ ABONEZ | PAGINA URMĂTOARE >>

DOCTRINA PACT


1. LIBERTATE

Românii au dreptul să fie liberi. Fiecare cetățean este liber să acționeze în interes propriu, fără a afecta libertatea celorlalți. Singurul sistem care garantează libertatea noastră este democrația consolidată (stat de drept funcțional, economie de piață liberă, presă independentă, societate civilă activă).

Într-o societate liberă, oamenii își urmează visurile și își ating potențialul. Aceasta necesită garantarea proprietății private, concurență liberă, cunoaștere, antreprenoriat și inovare. Statul creează doar mediul propice pentru ca mecanismele pieței să funcționeze și acționează în vederea corectării efectelor negative. Un stat cu rol minimal, un stat inteligent, cu instituții performante reprezintă condiții de bază pentru dezvoltarea economică a României. 


2. DREPTATE

Nimeni nu este deasupra legii. O societate corectă reacționează ferm la abaterile de la normele sale, care stau la baza Pactului între cetățeni și stat. Dreptatea înseamnă respectarea drepturilor cetățenilor, iar acest lucru se întâmplă doar într-un stat de drept: guvernarea statului trebuie să se bazeze pe domnia legii, nu pe toanele și poftele celor care ar trebui să îi reprezinte pe cetățeni.

Totodată, o societate dreaptă este și o societate bazată pe competiție liberă. Un sistem ideal răsplătește pe fiecare după performanțele sale. România pe bune este România pe merit.


 3. UNITATE

Nimic nu se poate fără unitate. Fiecare cetățean român din țară și din diaspora trebuie să își recapete încrederea în sine și în ceilalți membri ai comunității sale. Fundamentul unității este comunitatea fiecăruia, iar forța unei națiuni este dată de forța comunităților locale. Comunitățile puternice sunt formate din cetățeni implicați, care participă la deciziile de interes public.

Există o singură Românie, formată din toți cetățenii ei, oriunde s-ar afla. La nivel global, România trebuie să capete o voce recunoscută în raport cu problemele grave cu care se confruntă omenirea (schimbările climatice, accesul la apă și hrană, sărăcia etc.) și să participe cu soluții proprii la rezolvarea acestor provocări.


 4. RESPONSABILITATE

Statul are la dispoziție mijloace pentru sprijinirea celor în nevoie, dar statul nu poate face mai mult pentru noi decât pot face cetățenii unii pentru ceilalți. Aceasta este adevărata responsabilitate socială.

Cetățenii României au responsabilitatea de a se implica în viața comunității de a forma o societate responsabilă cu un nou model de guvernare. Responsabilitatea implică grija pentru ceilalți cetățeni.


 5. SIGURANȚĂ

Riscurile pentru viețile oamenilor sunt tot mai complexe iar statul are datoria să-și apere cetățenii de pericolele interne și externe. Orice cetățean este cu adevărat liber numai atunci când trăiește și se dezvoltă într-o societate sigură.

În cadrul comunității euro-atlantice, România trebuie să își pună în valoare cu demnitate poziția de aliat în NATO și membru al Uniunii Europene. România trebuie să fie independentă și puternică în politica externă. 


 << PAGINA ANTERIOARĂ | MĂ ABONEZ | PAGINA URMĂTOARE >>

Valori-PACT.png 


<< PAGINA ANTERIOARĂ | MĂ ABONEZ | PAGINA URMĂTOARE >>