Un sistem de achiziţii publice eficient şi transparent – cheia către o administraţie pentru cetăţeni

Un sistem de achiziţii publice eficient şi transparent – cheia către o administraţie pentru cetăţeni

Platforma Acțiunea Civică a Tinerilor (PACT) consideră că gestionarea banului public a fost și rămâne una dintre cele mai importante probleme cu care se confruntă România. Sistemul de achiziții publice dă masura unei bune guvernări, dar în același timp și a transparenței sistemului, prin felul în care  reglementează modul de cheltuire a banului public. Autorităţile locale sunt în mod special afectate de lipsa transparenţei în alocarea fondurilor publice, iar riscurile de corupţie în atribuirea contractelor publice la nivel local sunt substanţiale. Comisia Europeană consideră că sistemul electronic de achiziţii publice este un factor important pentru modernizarea administraţiei publice, stimularea economiei, îmbunătăţirea transparenţei, reducerea timpului de realizare a contractelor, dar și un mijloc de a crește concurenţa.

PACT propune următorul set de măsuri pentru reformarea sistemului de achiziții publice:

•    Introducerea obligativităţii utilizării integrale a mijloacelor electronice în realizarea achizițiilor publice;

•    Introducerea Documentului Unic de Achiziție European, care reprezintă o declarație pe proprie răspundere a candidatului/ofertantului, ca dovadă preliminară a îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție;

•    Reglementarea cazurilor în care este permisă modificarea contractului de achiziție publică fără a fi nevoie de re-ofertare și de asemenea definirea conceptului de modificare substanțială a contractului;

•    Posibilitatea autorității contractante de a organiza consultări cu piața, anterior realizării unei achiziții, cu posibilitatea invitării la consultări a experților independenți, a autorităților publice și/sau a operatorilor economici;

•    Îmbunătățirea cadrului legislativ prin instituirea  obligativității  unor  studii  de  impact;

•    Evitarea modificărilor legislative frecvente, în special la nivelul legislației  primare;

•    Introducerea de mecanisme interinstituționale în vederea abordării și interpretării unitare a practicilor și a legislației;

•    Un control intern consolidat la nivelul autorităților contractante;

•    Îmbunătățirea și extinderea sistemelor de prevenție a conflictelor de interese;

•    Creșterea capacității tehnice și operaționale la nivelul autorităților contractante prin îndrumarea si punerea la dispoziție de documentații standardizate;

•    Imbunătățirea capacității  autorităților  contractante  de  utilizare a  procedurilor electronice, prin pregătirea personalului în acest domeniu;

•    Elaborarea și publicarea de ghiduri de bune practici pentru utilizarea sistemului de achiziții publice;

•    Adoptarea unor forme standard de contract pentru servicii, bunuri si lucrări care să ofere o mai mare flexibilitate de decizie în gestionarea contractelor pentru autoritățile publice, dublată de utilizarea eficientă a banului public;

•    Creșterea remuneraţiei personalului implicat în achiziții publice pe bază de indicatori de performanță.

Fii primul care comentează

Vă rugăm să vă verificaţi email-ul pentru a vă activa contul.