Un Sector Privat Performant – Cheia Creșterii Economice

Un Sector Privat Performant – Cheia Creșterii Economice

IMG_7755.jpg

Platforma Acțiunea Civică a Tinerilor (PACT) atrage atenţia asupra situaţiei îngrijorătoare cu care se confruntă cea mai mare parte a sectorului privat din România, în ciuda semnalelor constante de îmbunătăţire a situaţiei macroeconomice. Astfel, România rămâne în continuare a doua cea mai săracă economie din Uniunea Europeană, chiar dacă a avut cea mai rapidă creștere economică între 2000 și 2013, exporturile au crescut de 8 ori între 1995 și 2014, și țara are un “Indice al Complexității Economice” mai mare ca multe țări dezvoltate precum Canada și Australia (locul 29 din 124 de țări).

PACT consideră că la nivel economic, România are o serie de probleme majore, de a căror soluţionare depinde standardul de viaţă al cetăţenilor: -- țara are PIB-ul pe cap de locuitor (ajustat la puterea de cumpărare) la 55% din media UE, aproximativ 42% din exporturile României au fost generate de 30 companii, majoritatea cu capital străin; România ocupă ultimul loc în UE în ceea ce privește ponderea cheltuielilor cu cercetarea-dezvoltarea-inovarea în PIB (doar 0.4%); bugetele publice și fondurile UE alocate dezvoltării infrastructurii în România sunt insuficiente raportat la nevoile reale existente, și lista poate să continue.

Pentru soluţionarea acestor probleme care duc la stagnarea economiei, Platforma Acțiunea Civică a Tinerilor propune PACT-ul pentru un sector privat concurențial, care conține următoarele recomandări:

- Elaborarea normelor metodologice pentru aplicarea Legii Parteneriatului Public Privat (PPP) din moment ce legea de realizare a PPP-urilor există;
- Formularea legislației pentru realizarea proiectelor din domeniul energiei și a eficienței energetice, cu capital privat (modele ESCO);
- Preluarea modelelor de success implementate în alte țări europene în domeniul atragerii capitalului privat. Se poate folosi modelul Spaniei, care are cea mai mare infrastructură de transport la nivel european și cu unul din cele mai de succes modele de atragere a capitalului privat în realizarea lucrărilor de infrastructură;
- Scăderea barierelor pentru înființarea de noi firme prin următoarele metode:
o Folosirea internetului pentru a ușura procesul de înregistrare al firmelor -- doar două din cinci proceduri necesare pentru înregistrarea unei firme pot fi efectuate online;
o Implementarea modelului cu ghișeu unic pentru înregistrarea firmelor în cadrul Oficiului Național al Registrului Comerțului ar ușura înregistrarea firmelor noi;
o Crearea unui portal național de informare pentru antreprenori din partea Ministerului Economic care să cuprindă informațiile relevante pentru înregistrarea unei firme și informații despre legile în vigoare în ceea ce privește impozitele, piața de muncă, șamd.
- Crearea unei Agenții de Promovare a Investițiilor în România cu obiectivul de atragere a investitorilor care corespund specializării forței de muncă locale, crearea unor condiții favorabile pentru atragerea investitorilor și oferirea de informații și asistență pentru investitorii străini și locali;
- Intermedierea relațiilor de natură instituțională între investitorii regionali și autoritățiile naționale, susținerea unor structuri de lobby românesc în marile centre financiare ale lumii, și dezvoltarea unui corp de experți în domeniul investițiilor străine;
- Crearea unor noi oportunități pentru forța de muncă din agricultură prin înlesnirea accesibilității către oportunitățile oferite de orașele dinamice și folosirea strategică a fondurilor Europene/a celor de la bugetul de stat pentru a încuraja producția agricolă de nisă;
- Încurajarea cercetării și a dezvoltării prin promovarea creerii la nivel European a unei piețe comune funcționale pe servicii și inovații, și prin susținerea cercetării și dezvoltarea în domeniile care au demonstrat deja potențial;
- Înlesnirea accesului firmelor românesti la piețele externe din afara Uniunii Europene prin reducerea și eliminarea barierelor privind comerțul cu țările vecine și piețele externe mari.

Pentru a contribui la „PACTul pentru România”, capitolul „PACT pentru un Sector Privat Performant”, vă invităm să transmiteți un e-mail pe adresa [email protected]
Lista completă a propunerilor PACT pentru îmbunătățirea implementării fondurilor europene se regăsește la adresa http://www.pact2016.ro/sectorul_privat.

Fii primul care comentează

Vă rugăm să vă verificaţi email-ul pentru a vă activa contul.