Sunteți deschiși să primiți oameni din alte partide?

Sunteți deschiși să primiți oameni din alte partide?

R:
  • Simpla apartenență a unui cetățean la un partid politic nu este, în general, o condiție suficientă pentru refuzul înscrierii lui ca membru PACT. Calitatea de membru de partid indică dorința de implicare pentru comunitate. Noi plecăm de la prezumpția de bună credință. Dacă un posibil membru a trecut prin două sau mai multe partide, cazul ei/lui este discutat de Comisia de Etică și Integritate (conform Statutului).
  • Abordarea este foarte clară în cazul cetățenilor cu probleme penale. Art. 8, alineatul (1), literele (c)-(j) din Statut:
  • Poate deveni membru al partidului PACT, prin liberă asociere, orice cetățean român care are drept de vot, potrivit Constituției, fără deosebire de rasă, de naționalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de avere sau de origine socială, și care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
  • (c) nu a fost condamnat definitiv pentru infracţiuni săvârșite cu intenție, cu excepția cazului în care a fost reabilitat; (d) nu a săvârşit grave abuzuri sau nereguli în funcţii publice sau politice; (e) nu îi este interzisă prin lege asocierea politică; (f) nu îi este interzisă, ca urmare a unei hotărâri judecătorești definitive, exercitarea drepturilor politice sau cetățenești; (g) nu este membru al unui alt partid; (h) nu a promovat idei sau acțiuni cu caracter xenofob, rasist, antisemit sau extremist; (i) nu i s-a stabilit printr-o hotărâre definitivă calitatea de colaborator sau lucrător al Securității, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; (j) nu a fost membru cu funcție de conducere retribuită în cadrul Partidului Comunist Român.

O reacţie

Vă rugăm să vă verificaţi email-ul pentru a vă activa contul.

  • Gregor Teodorescu
    Gregor Teodorescu
    published this page in FAQ 2017-06-10 16:15:52 +0300