Simplificarea ghidurilor

Simplificarea ghidurilor

Simplificarea ghidurilor solicitanților și a procedurilor de evaluare, selecție și implementare a proiectelor cu finanțare europeană.

Realizarea unui mecanism de elaborare a ghidurilor beneficiarului pe toate liniile de finanțare, în consultare cu actorii publici și mediul privat, care să permită lansarea de urgență a tuturor apelurilor de proiecte aferente anului 2016, dar și aferente anilor următori. Ghidurile, în acest moment, sunt documente stufoase, cu proceduri greoaie în evaluare și implementare, care duc la perioade foarte lungi în evaluare, dificultăți mari la implementarea proiectelor și chiar corecții semnificative pe multe dintre proiecte. Exemple de succes în absorbția de fonduri europene din țări precum Polonia pot fi folosite pentru simplificarea mecanismului de absorbție a fondurilor din România. În acest sens, următoarele acțiuni trebuie întreprinse:

    • Organizarea, în cadrul Ministerului Fondurilor Europene, de sesiuni de informare și transfer de know-how cu autoritățile de resort din țări cu rate mari de absorbție;
    • Preluarea modelelor respective, adaptate la legislația națională și modificarea întregului sistem de gestionare a fondurilor în sensul eficientizării acestuia;
    • Stabilirea unui sistem instituționalizat de consultări periodice și schimb de experiență între Autoritățile de Management, Organismele Intermediare (inclusiv Agențiile de Dezvoltare Regională) și solicitanții/beneficiarii de fonduri europene.

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ


Contribuie cu ideile tale.

Cum evaluezi această strategie? Alege una sau mai multe dintre etichetele de mai jos și apoi detaliză din experiența ta.
Vă rugăm să vă verificaţi email-ul pentru a vă activa contul.