Semnal de alarmă: România pică din nou examenul fondurilor europene

Semnal de alarmă: România pică din nou examenul fondurilor europene

 Romania_EU.svg.pngPlatforma Acțiunea Civică a Tinerilor (PACT) atrage atenția asupra situației grave și urgente privitoare la gestionarea fondurilor europene aferente perioadei de programare 2014-2020. La aproape doi ani și jumătate de la lansarea noului ciclu european, foarte puține linii de finanțare au fost deschise.

„Facem un calcul simplu: dacă cererile de finanțare se vor depune abia spre finalul anului 2016, într-un caz fericit, înseamnă că proiectele de infrastructură ar putea demara în orizontul de timp 2019-2020. Evaluarea, contractarea și procedurile de achiziții publice au durat, în trecut, până la 3 ani de zile. Dacă lucrările majore, care contribuie cel mai mult la țintele de absorbție, vor începe abia în 2019-2020, vom risca din nou pierderea unor miliarde de euro din fonduri structurale nerambursabile. Credeam că mai rău decât în ciclul 2007-2013 nu se poate. Iată că se poate”, a declarat Sebastian Burduja, co-fondator PACT. 

Dat fiind faptul că alegerile locale vor avea loc în mai puțin de 3 luni, ar fi fost ideal ca potențialii candidați să își poată prezenta strategiile de dezvoltare, care să țină cont și de potențialele investiții finanțate din fonduri europene. Situația la zi a programelor cu finanțare europeană și a axelor aferente, care se adresează autorităților locale ca potențiali beneficiari, se regăsește la finalul acestui comunicat. Sunt menționate doar acele axe și domenii de intervenție unde s-au făcut pași înainte. Despre restul nu există date publice în acest moment pe platforma Ministerului Fondurilor Europene (spre exemplu, pentru Programul Operațional Regional: http://www.fonduri-ue.ro/por-2014).

PACT solicită Guvernului României asumarea și publicarea unui calendar clar pentru lansarea apelurilor de proiecte. Totodată, lansăm Pactul pentru Fonduri Europene și susținem următoarele propuneri:

 • simplificarea ghidurilor solicitanților și a procedurilor de evaluareselecție și implementare a proiectelor;
 • implementarea unui sistem de criterii de performanță în cadrul Autorităților de Management și a Organismelor Intermediare care să ducă la obținerea de rezultate și niveluri ridicate de eficiență;
 • regândirea împărțirii sarcinilor între Autoritățile de Management și Organismele Intermediare;
 • finalizarea de urgență a platformei mySMIS, care ar trebui să permită depunerea, evaluarea și monitorizarea online a proiectelor;
 • implementarea corectă a noii legi a achiziților publice și ridicarea pragurilor pentru achizițiile directe, în acord cu nivelurile stabilite la nivelul Uniunii Europene;
 • elaborarea unui catalog de bune practici în ceea ce privește derularea procedurilor de achiziții publice și publicarea unui inventar cu principalele spețe întâlnite în perioada de programare 2007-2013;
 • dezvoltarea unei platforme online prin care beneficiarii de bunuri/servicii (autorități locale) să publice recomandări în ceea ce privește performanța prestatorilor, pentru transparentizarea pieței de consultanță în domeniu;
 • creșterea numărului de achiziții derulate in mediul online (doar 13% au fost derulate online in 2014);
 • formarea unor echipe adecvate de management al proiectelor și instruirea necesară pentru echipele de proiect;
 • adoptarea formelor standard de contract; și
 • îmbunătățirea programelor dedicate comunităților marginalizate.

Pentru a contribui la „PACTul pentru România”, capitolul „PACT pentru Fonduri Europene”, vă invităm să transmiteți un e-mail pe adresa [email protected].

Lista completă a propunerilor PACT pentru îmbunătățirea implementării fondurilor europene se regăsește la adresa: http://www.pact2016.ro/fonduri_europene

 

Anexă 1: Situația actuală a programelor operaționale (conform www.fonduri-ue.ro)

PROGRAM

AXA

SUMA ALOCATĂ

STADIU

Dezvoltare Regionala

POR 2014-2020

Axa Prioritară 3 - Sprijinirea creșterii eficienței energetice în clădirile publice

 

2374.57 milioane euro

 

 

Ghid lansat - 3.1. Operatiunea A. Clădiri rezidențiale

 

 

Axa Prioritară 4 - Dezvoltare urbană durabilă

 

1386.86 milioane euro

 

Niciun progres

 

Axa Prioritară 5 - Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a

466.5 milioane euro

Ghid lansat - 5.1. Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural

 

Axa Prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională și locală

 

1068.37 milioane euro

 

Ghid lansat pentru întreaga Axa

 

Axa Prioritară 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului

 

118.9 milioane euro

 

Niciun progres

 

Axa Prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale

 

763.45 milioane euro

 

Niciun progres

 

Axa Prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban

 

 

101.41 milioane euro

 

Niciun progres

 

Axa Prioritară 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

 

352.19 milioane euro

 

Niciun progres

 

 

 

PROGRAM

AXA

SUMA ALOCATĂ

STADIU

Capacitate Administrativă

POCA 2014-2020

Axa prioritară 1 - Administrație publică și sistem judiciar eficiente

 

 

 

 

326.38 milioane euro

Apel inchis -

1.1 - dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în adminsitrația publică ce optimizeaza procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP

 

 

Axa prioritară 2 - Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente

 

187.69 milioane euro

 

Niciun progres

 

Axa prioritară 3 - Asistență tehnică

39.11 milioane euro

Niciun progres

 

PROGRAM

AXA

SUMA ALOCATĂ

STADIU

 

PNDR 2014-2020

Submăsura 4.3.A - Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice - Infrastructura de acces AGRICOLĂ

 

135.385 milioane euro

 

 

 

 

Proiecte depuse din 2015

 

Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică

 

1103 milioane euro

 

Proiecte depuse din 2015

 

Submăsura 7.6 - Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural

194 milioane euro

Proiecte depuse din 2015

 

 

Submăsura 19.1 - Sprijin pregătitor

2.400.000 euro

Proiecte depuse din 2015

 

 

 

Fii primul care comentează

Vă rugăm să vă verificaţi email-ul pentru a vă activa contul.