Sectorul privat în criză

Sectorul privat în criză

STRATEGII PENTRU DEZVOLTAREA SECTORULUI PRIVAT


STRATEGIE 1 - PACT PENTRU PARTENERIATE

O guvernare inteligentă înseamnă implicarea banilor privați în investițiile publice. Parteneriatul Public Privat, concesiunile de lucrări și servicii precum și alte modele de atragere a capitalului privat în realizarea de investiții publice pot încuraja dezvoltarea tuturor sectoarelor economiei: construcții, producție, industrii. Cu cât reușim să atragem mai mult capital privat în economie cu atât vom avea locuri de muncă mai multe și mai bine plătite, venituri mai mari la taxe locale și un nivel de trai mai ridicat. Modul cum se desfășoară achizițiile publice, într-un mediu puțin predictibil și conform unor criterii care nu țin cont de calitatea serviciilor ofertate, face ca un întreg sistem al cheltuielilor publice să fie ineficient și susceptibil de abuzuri, în defavoarea cheltuielii banului public cu responsabilitate și cu o valoare adăugată scăzută din punctul de vedere al efectului util.


STRATEGIE 2 - PACT PENTRU NOILE FIRME

Un mediu antreprenorial dinamic este esențial pentru economia unei țări. Dacă cetățenii pot deschide firme cu ușurință atunci numărul acestora va fi mai mare, ceea ce va genera în timp locuri de muncă, profituri și inovație. În ultimii ani Romania a făcut progrese în această direcție și numărul de zile necesare pentru înfiintarea unei firme a scăzut la 8, față de câteva săptămâni în trecut iar numărul de proceduri la 5. Situația mai poate fi îmbunătățită, în special datorită informatizării și a simplificării procedurilor de obținere a avizelor. Scăderea barierelor pentru înființarea unei firme este importantă pentru că ar putea crește atractivitatea mediului de afaceri local față de țările din regiune și ar ajuta la recuperarea decalajului față de Europa de Vest.


STRATEGIE 3 - PACT PENTRU INVESTIȚII

Atragerea capitalului privat în economia românească nu poate fi o activitate pasivă, de așteptare a investitorilor. Aceștia trebuie stimulați și atrași prin activități concrete, prin care le sunt prezentate oportunități și facilități pentru investitori în România (fonduri nerambursabile, facilități fiscale, ajutor de stat), dar și proiecte de investiții concrete. Economia românească nu se poate moderniza într-un mod susținut fără aportul investitorilor străini. Este greu să generezi tehnologiile, know-how-ul și procedurile operaționale rafinate în țările din Vest de-a lungul a mai multor decenii. Este mult mai ușor să beneficiezi de un transfer al acestor tehnologii, know-how și proceduri, ceea ce permite o creștere rapidă a cunoștiințelor și productivității unui număr mare de oameni și crează condițile propice pentru inovare și schimare tehnologică endogenă. Dezvoltarea unei agenții de atragere a investitiilor straine cu oameni profesioniști, buni cunoscatori ai industriilor românești cu potențial, este imperios necesară dacă România își dorește noi investitori în domenii cu valoare adaugată mare.


STRATEGIE 4 - PACT PENTRU ANTREPRENORIAT AGRICOL

Sectorul agricol nu este un motor de creștere în nici o țară dezvoltată. Este un sector strategic, ce trebuie să fie o prioritate pentru orice guvern, dar nu este un sector care să permită creșterea susținută a unei economii pe termen lung. Matematic vorbind, și la nivel global, sectorul agricol trebuie să asigure hrana oamenilor de pe planetă – ceea ce o face în momentul de față. Potențialul de creștere este ca atare limitat – supraproducția de produse agricole de obicei rezultând în scăderea prețului lor. Potențial de creștere există de obicei pe nișe clare (de exemplu, brânza maturată, vinul din anumite regiuni, ciocolata de calitate superioară) și pentru culturile ce pot fi vândute sub prețul mondial (datorită mecanizării și inovării – de exemplu culturile modificate genetic). Ca atare, sectorul agricol românesc nu poate să devină competitiv decât prin specializare pe nișe clare, și prin mecanizare și exploatarea unor suprafețe mai mari de teren (introducerea culturilor modificate genetic nu ar trebui încurajată având în vedere lipsa datelor cu privire la potențialele efecte adverse ale acestor culturi). În același timp trebuie avut în vedere că regiunile cu cele mai mari exploatări agricole, sunt și regiunile cu populația cea mai sărăcită. Mulți din agricultorii din aceste zone își dau parcelele în arendă și nu pot să întrețină mici exploatări care să le asigure un standard de viață decent.


STRATEGIE 5 - PACT PENTRU ECONOMIA CUNOAȘTERII

Fără a inova, România nu își poate asigura creșterea pe termen lung, rămânând dependentă de inovațiile făcute de alte țări. În mod evident, investițiile în cercetare și dezvoltare trebuie să aibă în vedere și capacitatea piețelor românești de genera și susține inovații. Piața românească este deocamdată prea mică pentru a permite maturarea unor inovații iar piața UE este mult prea fragmentată și relativ greu de penetrat (datorită barierelor lingvistice și culturale). De asemenea, autoritățile publice sunt în general slabi administratori ai inovaților, iar atunci când inovează o fac de obicei involuntar și indirect.


STRATEGIE 6: PACT PENTRU EXPORT

Cu cât firmele românești au acces la piețe mai mari și mai diverse, cu atât vor fi mai productive. Performanța economiei românești din ultimii ani se datorează în mare parte integrării României în piața unică europeană. Poziția periferică a României în UE nu ne favorizează însă, și regiunile mai depărtate de granița de vest au în general și o performanță mai proastă. Numai aproximativ 17% din comerțul României se face cu țările imediat vecine (Moldova, Ucraina, Serbia, Bulgaria, Ungaria, Turcia). Ca termen de comparație, Germania și Franța fac cam 63% din comerțul lor cu țările imediat limitrofe.

 SUSȚINE PACT CU O SEMNĂTURĂ