ȘCOALA #pebune PENTRU STUDENȚI

Vă rugăm să vă verificaţi email-ul pentru a vă activa contul.

Interconectarea pieței muncii

Stabilirea unor legături mai strânse între agențiile pentru ocuparea forței de muncă, sectorul privat și sistemul educațional. Agențiile pentru ocuparea forței de muncă ar trebui să fie într-un permanent dialog cu sectorul privat pentru a identifica cerințele pieței. Aceste nevoi pot fi ulterior trimise unităților de învățământ pentru a crea programe de conversie profesională pentru cei în căutarea unui loc de muncă.

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?

Investiții în educația terțiară

Investiții în infrastructura de educație terțiară și în infrastructura de cercetare. Perfomanța necesită infrastructură adecvată. Ca atare, se pot aloca resurse pentru universități, atât din fonduri europene cât și din bugetul de stat și din bugetele locale, pentru modernizarea infrastructurii educaționale și de cercetare.

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?

Rețele de alumni

Păstrarea legăturii cu absolvenții: Instituțile de învățământ superior ar trebui încurajate să creeze mecanisme pentru menținerea legăturilor cu absolvenții pentru o mai bună monitorizare a integrării acestora în piața muncii. De asemena, universitățile ar trebui să creeze, așa cum se întâmplă în America, rețele de alumni care să faciliteze accesul la piața muncii pentru noii absolvenți. 

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?

Studii adaptate la job-uri

Corelarea cu cerințele pieței muncii și legături mai strânse cu mediul privat. O măsură a succesului sistemului de învățământ terțiar este reprezentat de măsura în care absolvenții de studii superioare reușesc să își găsească de muncă. Cu cât este mai ușor să găsești un loc de muncă atractiv după terminarea facultății, cu atât devine mai atractivă educația terțiară. Pentru a răspunde însă cerințelor pieței, este important însă să existe mecanisme de comunicare continuă între universități și mediul privat.

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

 

PRO sau CONTRA?

Master management sanitar

Extinderea și îmbunătățirea programelor de master în management sanitar la standarde europene.

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?

Burse IT

Crearea unor burse speciale pentru elevii și studenții cei mai performanți din domeniul IT&C.

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?

Reforma învățământului universitar

O analiza a sistemelor educaționale la nivel universitar din țările nordice ar putea bune baza unei restructurări a programului școlar din punct de vedere a organizării claselor. De exemplu, în loc de 8 cursuri pe semestru luate în paralel s-ar putea oferi aceleași 8 cursuri dar luate consecutiv, unul după celălalt dar nu în același timp. Un curs ar putea dura 2-3 săptămâni, timp în care studenții ar putea să aprofundeze doar acest curs, după care s-ar purcede la următorul curs pentru următoarele 2-3 săptămâni. Această posibilitate trebuie cel puțin explorată, dat fiind faptul că astfel de sisteme dau dovadă de rezultate mult mai performante în satisfacția studenților și calitatea generală a învățământului.

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?