ȘCOALA #pebune PENTRU ELEVI

SCOP

Principalele puncte ale modelului de reformă educațională propus de PACT sunt următoarele: A) elevii, în mod autentic, devin protagoniştii principali ai demersului educaţional, care îi vizează în mod direct. B) modelul pune în fapt, în mod autentic, principiul descentralizării curriculare la nivelul unităţii de învăţământ preuniversitar; C) elevii parcurg mult mai puţine discipline evaluate în fiecare semestru; D) elevii pot opta şi pentru discipline "neevaluate" (în sensul că notele la aceste discipline nu intră în calculul mediilor semestriale); mesajul transmis: "dacă vrei, poţi alege şi alte discipline, care să-ţi lărgeasca orizontul cunoaşterii universale; ele nu intră la medii, dar suntem bucuroşi să-ţi oferim oportunităţi de dezvoltare, dacă eşti interesat!"; E) în fiecare semestru, elevii parcurg o combinaţie echitabilă din discipline obligatorii şi discipline la alegerea lor, din oferta scolii; F) elevii învaţă să opteze şi să-şi asume consecinţele deciziilor care îi privesc direct; G) încetează existenţa "claselor-plutoane", cu dinamica internă blocată pe cicluri de învăţământ (aproximativ aceiaşi 25-30 colegi de clasă, dintr-a V-a A, B, C... până într-a VIII-a A, B, C... şi, respectiv, dintr-a IX-a A, B, C... până într-a XII-a A, B, C...) -- acestea se înlocuiesc cu grupele/ clasele constituite flexibil pe discipline, cu dinamică semestrială (aceiaşi 25-30 colegi la disciplinele obligatorii; alţi minimum 11 colegi diferiţi, la disciplinele la alegerea elevilor, din oferta şcolii). Acesta reprezintă un model mult mai adecvat realităţii societăţii actuale, cu contexte mult mai deschise şi mai rapid schimbătoare în privinţa echipelor de lucru;  H) dispar profilurile "uman" şi "real" – acum ele sunt întreţinute artificial şi constrâng, în loc să ajute la o dezvoltare reală a adolescenţilor, potrivit aspiraţiilor proprii, descoperite în ritmul specific al fiecăruia în parte.

Vă rugăm să vă verificaţi email-ul pentru a vă activa contul.