Școala #pebune pentru profesori

Un model modern de arhitectură curriculară de genul celui prezentat poate fi operaţionalizat de dascăli performanţi, bine plătiţi, care au la dispoziţie opţiuni multiple de carieră profesională, între care activitatea didactică la catedră este cea definitorie, dar nu unica.


Prin personal didactic se înţelege personalul cu pregătire de specialitate care realizează în mod nemijlocit formarea şi educarea copiilor, a tinerilor şi adulţilor. Prin carieră didactică se înţelege ansamblul opţiunilor-standard puse la dispoziţia personalului didactic de-a lungul întregii activităţi profesionale, luate în calcul la vechimea în munca şi stabilirea pensiei. Cariera didactică reprezintă mecanismul principal de dezvoltare a resursei umane din educaţie.


 

Vă rugăm să vă verificaţi email-ul pentru a vă activa contul.

Stimulente pentru profesorii din mediul rural

Oferirea de stimulente financiare pentru profesorii din mediul rural: Nu este nici un secret că este foarte dificil să atragi profesori buni în mediul rural. Ce se știe mai puțin însă este faptul că salariul de bază pentru un profesor din mediul rural este mai mic decât pentru un profesor din mediul urban. Ca atare, trebuie create stimulente pentru a atrage, pe de o parte, profesorii în mediul rural. Pe de altă parte trebuie creată logistica de transport care să permită profesorilor să trăiască în oraș (orașele oferă de cele mai multe ori un standard de viață mai ridicat) și să facă naveta pentru a lucra la țară. De asemenea, pot fi gândite programe de stagiatură pentru tinerii absolvenți de facultate și pot fi căutate soluții pentru a scala programe precum “Teach for Romania”.

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?

Formare continuă

Pentru formarea inițială pe filiera didactică propunem implementarea unui model reieșit în urma atelierului de lucu organizat de Marian Staș în parteneriat cu Peace Corps Romania și Casa Corpului Didactic a Municipiului București la Colegiul Național Mihai Viteazu din București (rezultatele complete for fi gasite aici). Segmentul Valori și Competențe descriu calitățile cele mai importante de dobândit în timpul universității de către viitori dascăli și calitățile care trebuie promovate către elevi de aceeași dascăli.

Formare-continua-1.png

Tabelul următor redă structura cea mai potrivită pentru cei 3 ani de pregătire didactică, reieșită în urma consultărilor de mai sus.

Formare-continua-2.png

Formare-continua-3.png

Modelul de mai sus prevede un examen de testare a aptitudinilor de viitori dascăli, care să fie desfăşurat pe timpul clasei a XII-a. De asemenea, filiera didactică include puncte de intrare-ieşire în și din sistem.

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?

Pensie decentă pentru profesori

Opţiunile-standard de carieră didactică, luate în calcul la vechimea în muncă şi stabilirea pensiei, vor fi următoarele:

 1. Activitate didactică la catedră
 2. Masteratul în educaţie
 3. Anul sabatic
 4. Manager de unitate de învăţământ preuniversitar
 5. Manager de proiecte educaţionale Mentor (coach) – pentru adolescenţi şi adulţi
 6. Program de reconversie profesională (tranziţie în carieră)

În situația unor alte opțiuni decât activitatea didactică la catedră, anul sabatic şi programul de reconversie profesională, norma la catedră reprezintă maximum 20% din activitatea luată în calcul la stabilirea salariului, restul de 80% reprezentând activităţi specifice respectivelor opţiuni de carieră, reglemantate de legea actualizată.

Redăm mai jos modelul unui posibil traseu de carieră tipic, cu opţiuni-standard, luate în calcul la vechimea în muncă şi stabilirea pensiei.

Pensie-profesori-1.png

Pensie-profesori-2.png

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?

Traseu de carieră

Principiile de proiectare a traseelor de carieră ale personalului didactic din învăţământul preuniversitar vor fi următoarele:

 1. Existenţa unui set standard de opţiuni de carieră şi tranziţie în carieră, cu puncte de intrare-ieşire clar definite;
 2. Învăţarea pe întreg parcursul traseului de carieră, în scopul dezvoltării cunoştinţelor, competenţelor şi atitudinii de educatori; 
 3. Punerea la dispoziţia personalului didactic a unor oportunităţi de dezvoltare personală, de-a lungul întregii cariere didactice;
 4. Crearea unui pachet financiar motivant, acordat pe bază de merit;
 5. Existenţa opţiunii de reconversie profesională a personalului didactic, în vederea iniţierii, în condiţiile legii, a unei noi cariere profesionale în afara învăţământului preuniversitar.

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?