Reforma AM-urilor

Reforma AM-urilor

Regândirea împărțirii sarcinilor între Autoritățile de Management (AM) și Organismele Intermediare (OI) - AM-urile trebuie să joace un rol strategic, OI-urile trebuie să joace un rol operațional.


Agențiile de Dezvoltare Regională și-au dovedit eficiența în perioada de programare 2007-2013. Rolul lor ca Organisme Intermediare ar trebui extins și la alte programe în afară de Programul Operațional Regional. Totodată, AM-urile ar trebui să delege mai multe sarcini operaționale către OI-uri, intervenind doar acolo unde este strict necesar și asigurănd mai degrabă direcțiile strategice ale programelor operaționale.

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ


Contribuie cu ideile tale.

Cum evaluezi această strategie? Alege una sau mai multe dintre etichetele de mai jos și apoi detaliză din experiența ta.
Vă rugăm să vă verificaţi email-ul pentru a vă activa contul.