Reciclare pe bune

Reciclare pe bune

Creşterea gradului de reutilizare sau reciclare a materialelor incluse în fluxul de deşeuri, reducerea volumului de material ce trebuie gestionat drept deşeuri prin promovarea proceselor de simbioză industrială și aplicarea conceptului de eficiența resurselor în gestionarea durabilă a deșeurilor;


Colectarea separată a deşeurilor biodegradabile şi compostarea lor, respectiv stimularea producției de biogaz cu destinație energetică la nivel local. În special deșeurile agricole trebuie valorificate în scop energetic, respectiv de producere a îngrășămintelor bio, cu impact scăzut asupra mediului și ce sprijină atingerea țintelor de combatere a schimbărilor climatice;


Definirea cadrului legal pentru utilizarea deșeurilor nesortate/nereciclate în scopuri energeticeAcest cadru trebuie să fie coroborat cu cel de gestiune a deșeurilor, în conformitate cu legislația și bunele practici europene. România ar trebui să nu încurajeze incinerarea deșeurilor în dauna reciclării, iar pentru deșeuri organice (inclusiv cele aferente apelor uzate/ canalizării) sunt de preferat tehnologiile pentru biogaz.

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ


Contribuie cu ideile tale.

Cum evaluezi această strategie? Alege una sau mai multe dintre etichetele de mai jos și apoi detaliză din experiența ta.
Vă rugăm să vă verificaţi email-ul pentru a vă activa contul.