Propunerile PACT pentru o reformă reală a Educaţiei – o nouă arhitectură curriculară

Propunerile PACT pentru o reformă reală a Educaţiei – o nouă arhitectură curriculară

Platforma Acțiunea Civică a Tinerilor susține reforma arhitecturii curriculare și a infrastructurii aferente domeniului educațional. PACT consideră că educația de calitate este unul dintre principalii piloni ai unei națiuni mature și este un subiect de importanță națională. Implementarea unui nou cadru de învățământ, redefinirea carierei didactice și analiza unor programe şcolare alternative la nivel universitar (precum modelul suedez) sunt doar câteva dintre punctele-cheie care trebuie abordate atunci când se realizează o reformă în acest domeniu. Platforma Acțiunea Civică a Tinerilor propune următorul set de măsuri pentru reforma arhitecturii curriculare, care trebuie implementate în paralel cu reforma infrastructurii din sistemul educațional:

 • Planurile-cadru de învăţământ cuprind disciplinele de învăţământ/ modulele de pregătire corespunzătoare fiecărui nivel şi formă de învăţământ, precum şi numărul de ore alocat acestora. Numărul de ore alocat disciplinelor din planurile-cadru este cuprins între maxim 20 de ore pe săptămână la învăţământul primar şi maxim 30 de ore pe săptămână pentru învăţământul gimnazial, respectiv liceal.
  • Planurile-cadru respectă următoarele principii de proiectare:  
 1. introducerea deprinderii de a decide şi de asumare a consecințelor și costurilor deciziilor luate în privința alegerii disciplinelor de studiu evaluate, prin stabilirea unui raport echitabil între numărul disciplinelor obligatorii şi numărul disciplinelor la alegerea elevilor, din ofertele şcolilor, cu scăderea progresivă a proporţiei disciplinelor obligatorii către anii terminali ai învăţământului liceal;
 2. parcurgerea, în fiecare semestru şcolar, a unui număr de discipline ale căror evaluări intră în calculul mediilor semestriale – de exemplu, între 6-8, în funcţie de nivelurile învăţământului şcolar;
 3. alocarea unui număr de ore pe săptămână aproximativ egal pentru fiecare disciplină evaluată – de exemplu, între 3-5 ore săptămânal;
 4. stabilirea unui efectiv minim de 12 elevi pentru desfăşurarea pe grupe a unora dintre disciplinele la alegerea elevilor;
 5. parcurgerea, la alegere, a unui număr de discipline din ofertele şcolilor, ale căror evaluări nu intră în calculul mediilor semestriale/ anuale – de exemplu, 2-4 discipline semestrial, în afara programului obligatoriu.
 • Pe parcursul liceului, în fiecare semestru, liceenii vor avea de studiat  8 discipline evaluate prin note ce intră în calculul mediilor semestriale/ anuale;
 • Fiecare disciplină de studiu va fi acoperită timp de 3 sau 4 ore pe săptămână;
 • Din cele 8 discipline de studiu vor exista cele care sunt obligatorii si care fac parte din trunchiul comun. Un exemplu ar fi 5 materii obligatorii în clasa a IX-a, 4 în clasele a X-a şi a XI-a și 3 în clasa a XII-a. Recomandările de discipline obligatorii ar fi limba și literatura română, matematica, educația fizică, istoria, geografia și o limbă străină;
 • Disciplinele opționale ar trebui alese de elevi din opțiunile oferite de fiecare școală în parte. Un grup ar trebui să fie constituit din cel puțin 12 elevi și cel mult 25.
 • Elevii care doresc să studieze mai mult de 8 discipline vor avea opțiunea să facă acest lucru, dar evaluările nu vor intra în calculul mediilor semestriale și/ sau anule. În schimb, evaluarea se face pe baza de portofoliu, stabilit de fiecare profesor în funcție de specificul disciplinei.
 • Principiile de proiectare a traseelor de carieră ale personalului didactic din învăţământul preuniversitar vor fi următoarele:
 1. Existenţa unui set standard de opţiuni de carieră şi tranziţie în carieră, cu puncte de intrare-ieşire clar definite;
 2. Învăţarea pe întreg parcursul traseului de carieră, în scopul dezvoltării cunoştinţelor, competenţelor şi atitudinii de educatori;
 3. Punerea la dispoziţia personalului didactic a unor oportunităţi de dezvoltare personală, de-a lungul întregii cariere didactice;
 4. Crearea unui pachet financiar motivant, acordat pe bază de merit;
 5. Existenţa opţiunii de reconversie profesională a personalului didactic, în vederea iniţierii, în condiţiile legii, a unei noi cariere profesionale în afara învăţământului preuniversitar.

 

Opţiunile-standard de carieră didactică, luate în calcul la vechimea în muncă şi stabilirea pensiei, vor fi: activitate didactică la catedră, masteratul în educaţie, anul sabatic, manager de unitate de învăţământ preuniversitar, manager de proiecte educaţionale Mentor (coach) – pentru adolescenţi şi adulţi, și program de reconversie profesională (tranziţie în carieră).

 

 

Pentru formarea inițială pe filiera didactică propunem implementarea unui model reieșit în urma atelierului de lucu organizat de Marian Staș în parteneriat cu Peace Corps Romania și Casa Corpului Didactic a Municipiului București la Colegiul Național Mihai Viteazu din București (rezultatele complete vor fi gasite aici). Segmentul Valori și Competențe descriu calitățile cele mai importante de dobândit în timpul universității de către viitori dascăli și calitățile care trebuie promovate către elevi de aceeași dascăli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: http://adevarul.ro/educatie/scoala/xi-xiiproiect-importanta-strategica-expunere-motive-puerila-derizorie-purtamde-fapt-conversatia-adevarata-despre-arhitectura-curriculara-1_541b228a0d133766a83d9b8c/index.html

Pentru a contribui la „PACTul pentru România”, capitolul „O nouă arhitectură curriculară”, vă rugăm să accesați următorul link:

 http://www.pactpentruromania.ro/arhitectura_curriculara

***

Fii primul care comentează

Vă rugăm să vă verificaţi email-ul pentru a vă activa contul.