Pentru dreptate și împotriva corupției: propunerile PACT pentru o justiție echilibrată și performantă

Pentru dreptate și împotriva corupției: propunerile PACT pentru o justiție echilibrată și performantă

Platforma Acțiunea Civică a Tinerilor (PACT) remarcă progresele României în domeniul justiției din ultimii ani și își declară susținerea pentru continuarea luptei anticorupție, care a devenit un model de performanță instituțională pentru alte țări din regiune. Cu toate acestea, România se află în continuare pe ultimul loc în Europa (alături de țări precum  Bulgaria, Grecia și Italia) în ceea ce privește Indicele de Percepție al Corupției calculat de Transparency International în 2015. Eforturile de combatere a corupției trebuie continuate și întărite pentru crearea condițiilor optime pentru o administrație curată și eficientă. 

Modernizarea sistemului judiciar trebuie să fie o prioritate pentru statul român în sensul eficientizării interacțiunilor cu cetățenii și, în același timp, al promovării transparenței, eliminând blocajele de comunicare foarte des întâlnite din cauza nivelului ridicat de birocrație.

Platforma Acțiunea Civică a Tinerilor propune următoarele măsuri pentru eficientizarea sistemului de justiție din România:

 

 • Consolidarea capacității DNA prin suplimentarea resurselor materiale și umane;
 • Susținerea eforturilor de eradicare a corupției sistemice de către Executiv și Parlament, în contextul în care asistăm în ultima perioadă la încercări succesive de modificare a legilor care ar afecta în mod direct activitatea DNA;
 • Eficientizarea mecanismelor de confiscare a bunurilor provenite din infracțiuni prin înființarea și operaționalizarea Agenției Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, ca mecanism independent de recuperare a bunurilor provenite din infracțiuni;
 • Aplicarea măsurii de confiscare extinsă în cazurile unde se îndeplinesc toate criteriile cerute de lege;
 • Introducerea unui sistem performant de evidență și înregistrare a veniturilor prin implementarea unui mecanism de coerciție (confiscarea veniturilor nejustificate) eficace și respectând garanțiile constituționale;
 • Combaterea evaziunii fiscale și a operațiunilor de spălare a banilor prin mijloace de prevenție și monitorizare strategică a marilor debitori și prin colaborarea interinstituțională, în special pentru cazurile de transferuri internaționale de fonduri prin intermediul offshore-urilor;
 • Îmbunătățirea capacității instituționale a autorităților statului prin atragerea unor buni specialiști - IT, auditori financiari și ofițeri de investigație - care să gestioneze cazurile cu impact important asupra bugetului de stat;
 • Creșterea transparenței finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale prin înăsprirea legislației în domeniu;
 • Creșterea gradului de conștientizare a publicului cu privire la impactul fenomenului de corupție prin dezvoltarea unor programe de informare, alături de organele judiciare, prin care cetățenii să reclame actele de corupție, indiferent de dimensiunea lor;
 • Operabilizarea portalurilor online deja existente și crearea unui portal pentru procesarea și urmărirea online a cererilor făcute pe Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile publice;
 • Introducerea cursului obligatoriu de educație juridică și etică în programa școlară;
 • Reorganizarea unora dintre instanțe, precum și prioritizarea cauzelor, cu scopul de a depăși blocajele procedurale care duc la supraaglomerarea instanțelor;
 • Respectarea principiului independenței magistratului prin înăsprirea sancțiunilor împotriva celor care pun în pericol independența actului de justiție prin declarații și acțiuni publice.

Pentru a contribui la „PACTul pentru România”, capitolul „O justiție echilibrată și performantă”, vă rugăm să accesați următorul link: http://www.pactpentruromania.ro/justitie

Fii primul care comentează

Vă rugăm să vă verificaţi email-ul pentru a vă activa contul.