PENTRU REFORMA STATULUI

SCOP

Un sistem de achiziții publice corect și eficient, întărirea capacității administrative a beneficiarilor publici, întărirea capacității de negociere cu Comisia Europeană.

Vă rugăm să vă verificaţi email-ul pentru a vă activa contul.

Definirea nevoilor

Fără a avea nevoile definite în mod clar, România nu poate să negocieze eficient cu Comisia Europeană. Piatra de temelie a unei negocieri de succes este să știi ce să ceri. Tabelul de mai jos include o trecere în revistă a nevoilor identificate în câteva sectoare majore. Sunt însă câteva domenii (infrastructura educațională, infrastructura de sănătate, patrimoniul cultural, consolidarea clădirilor cu risc seismic, împăduriri) unde nevoile nu sunt clar definite. Fără a avea o imagine de ansamblu a acestor nevoi, România nu va putea avea o absorbție eficientă nici în această perioadă de programare.

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

tabel.png

PRO sau CONTRA?

Lobby la Buxelles

Întărirea lobby-ului românesc la Bruxelles și în alte centre de putere globală: Este important să avem un grup puternic de lobby care să apere interesele României peste hotare. Acest grup poate fi finanțat prin acțiuni ale Statului Român, în colaborare cu societatea civilă și cu mediul privat. Totodată, Ministerul Afacerilor Externe, în colaborare cu alte autorități naționale, trebuie să gândească și să pună un aplicare un program pentru formarea și poziționarea în funcții cheie în instituții europene, transatlantice și globale a specialiștilor români.

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?

Fondurile la nivel local

Dezvoltarea unor mecanisme de propagare a bunelor practici de la nivel local: Există autorități publice performante în absorbția de fonduri europene. Autoritățile de Management și Organismele Intermediare ar trebui să asigure cadrul prin care acești beneficiari „de succes” pot împărtăși altor autorități locale/județene/naționale rețeta pe care au aplicat-o în atragerea de fonduri europene.

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?

Proiectare și consultanță

Creșterea calității proiectării și consultanței în domeniul fondurilor europene: Există mecanisme prin care proiectanții de lucrări și consultanții în domeniul fondurilor europene pot fi responsabilizați: asigurări profesionale, liste publice cu toate contractele atribuite și numele prestatorilor de servicii de acest tip, mecanisme de user feedback (prin care beneficiarii de astfel de servicii pot face publică evaluarea calității lor).

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?

FIDIC

Adoptarea formelor standard de contract de tip FIDIC: Au existat mai multe încercări eșuate de a adopta forme standard de contract pentru a pune relația dintre autoritățile publice românești și furnizorii de bunuri/servicii pe baze clare și solide. Formele de tip FIDIC (cel puțin FIDIC verde, galben și roșu), utilizate în întreaga lume, ar trebui adoptate prin lege și în România.

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?

Pregătire manageri

Instruirea și profesionalizarea echipelor de management prin specializări și formare continuă: Asigurarea performanței în cadrul echipelor de management proiect poate fi asigurată prin introducerea unor criterii de performanță pentru monitorizarea activității managerilor și echipelor de management.

PRO sau CONTRA?

Management de proiect

Asigurarea unor echipe adecvate de management al proiectelor pentru principalii beneficiari ai fondurilor europene: România nu va putea să atragă bani dacă nu este dispusă să cheltuie bani. Fără echipe de management proiect performante, va fi dificil să atragem fonduri europene și nu numai. La un nivel macro, ar trebui ca fiecare beneficiar public major de fonduri europene (de exemplu, CNADNR, CFR, ANCPI, Primăria București, METROREX, primăriile reședințelor de județ, consiliile județene, Administrația Canalelor Navigabile etc.) să aibe minim câte un manager de proiect pentru fiecare 10 milioane Euro gestionați. Bineînțeles, fără management competent și responsabil, nici o echipă, oricât de mare, nu va face performanță. Identificarea unui manager bun este însă în egală măsură artă și știință. Salariile personalului care gestionează fonduri europene trebuie să fie pe măsura responsabilităților lor. Recomandăm menținerea nivelului sporurilor acordate la 25 de clase (62,5%) și analiza oportunității creșterii acestui prag.

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?

Achiziții 100% online

Creșterea numărului de achiziții derulate online: Numai 13% din achizițiile publice erau derulate online în 2014. Ar trebui încurajată derularea cât mai multor achiziții online (cât mai aproape de 100%) pentru a simplifica procedurile birocratice ce trebui urmate și pentru a scădea timpul general de procesare, dar și pentru asigurarea transparenței.

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?

Procesare rapidă - achiziții

Reducerea timpului de procesare a unei achiziții publice: În 2014 o achiziție publică dura în medie 196 zile. Trebui gândite soluții pentru reducerea duratei medii a unei achiziții publice – mai ales pentru achizițile publice pentru lucrări și/sau servicii de valoare scăzută.


Reducerea numărului de contestații fără o bază solidă: În 2014, aproximativ 10% dintre contestațiile pe achizițile publice aveau decizie nefavorabilă autorităților contractante. O atenție sporită acordată achiziților în fazele incipiente poate reduce această pondere și poate inclusiv scădea numărul de contestații efective.

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?

Fără achiziții directe

Ridicarea pragurilor pentru achizițile directe: Într-o încercare de a elimina corupția în achizițile publice (lucru ce nu a fost realizat nici în țările cele mai dezvoltate), noua reformă a achiziților publice prevede scăderea pragurilor pentru achizițile directe. Este discutabil dacă o asemenea măsură chiar va avea efectul scontat și se creează, din păcate, întârzieri și complicații (de exemplu, contestații) pentru beneficiarii fondurilor europene. Comisia Europeană recomandă un prag superior de €5,225,000 pentru achizițile directe pe majoritatea contractelor de lucrări și un prag superior de €209,000 pentru majoritatea contractelor de achiziții produse și servicii. În România, pragurile pe achiziții directe sunt: €100,000 pentru contractele de lucrări și €30,000 pentru produse și servicii. Aceste praguri vor fi scăzute la €60,000 și respectiv €15,000. Efectul net asupra combaterii corupției nu va fi probabil semnificativ (există alte metode de a controla acest flagel), dar efectul asupra eficienței beneficiarilor fondurilor europene va fi devastator. În mare, va crește durata medie pentru fiecare achiziție publică datorită adăugării unor pași care nu ar trebui în mod normal parcurși pentru achizițile cu valoare mică.

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?

Schimbarea paradigmei în achiziții publice

Implementarea corectă a noii legi a achiziților publice: Avem o strategie pe achiziții publice și o nouă lege pe domeniu. Avem de asemenea o nouă instituție responsabilă pentru managementul achiziților publice din România – ANAP (Agenția Națională a Achiziților Publice). Aceste reforme legislative și instituționale ar trebui susținute în următorii ani pentru a scădea în mod real ponderea achiziților publice care se fac după criteriul „prețul cel mai scăzut”. În același timp, trebuie elaborat un ghid de bune practici, inclusiv cu exemple ale autorităților publice care au gestionat în mod corect proceduri de achiziții publice care au asigurat calitatea lucrărilor.

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?

Schimbarea paradigmei în învățământ

Sistemul educațional din România a rămas în urmă față de cele prezente în alte țări precum Țările Nordice, Franța, Marea Britanie, Canada, șamd. Aceste țări au reușit să implementeze reforme vitale în acest domeniu, reforme care au rezultat în primul rând în creșteri economice semnificative. Un sistem educațional eficient și bine gândit este cheia pentru o mai bună dezvoltare a următoarelor generații, și rezultă într-un procentaj mult mai mare de studenți cărora “le place cartea”. Un astfel de sistem duce la o rată mult mai mica a tinerilor rămași cu aversiuni față de școală și reduce abandonul școlar. Atunci când un tânăr student poate fi convins că școala e “cool”, șansele cresc ca acel student să-și urmeze interesul de dezvolare academică pe cont propriu.


Pentru crearea unui sistem educațional modern într-o țară precum România, este nevoie în primul rând de o nouă arhitectură școlară care s-ar baza următoarele 2 premize, explicate în detaliu de Marian Staș, expert în educație. În primul rând, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice va coordona învăţământul preuniversitar în parteneriat cu unităţile de învăţământ, asigurând un raport echitabil şi armonios între nevoile curriculare de sistem, la nivel naţional, şi cele de nivel local, acționând pe principiul descentralizării curriculare comprehensive. În al doilea rând, unităţile de învăţământ liceal se vor ocupa de organizarea examenului de admitere a absolvenţilor învăţământului gimnazial, potrivit unor standarde și criterii proprii, stabilite şi aprobate de consiliile profesorale şi consiliile de administraţie în parteneriat cu comunităţile locale.


Schimbarea de paradigmă în absența conversației despre valorire cultivate în școală este imposibilă – atât conceptual, cât și structural, fie că vorbim de curaj, integritate, patriotism, respect față de sine și de cei din jur, asumare a învățării la nivel individual etc. La fel, schimbarea de paradigmă este imposibilă tehnic, în absența proiectelor transfor­maționale care dau viață valorilor, odată acestea definite și acceptate de societate. Trei sunt proiectele menite să schimbe comportamentele din școală și, pe această bază, să schimbe deprinderile și apoi să genereze atitudini noi, respectiv noi mentalități: o ARHITECTURĂ CURRI­CULARĂ nouă; o ARHITEC­TURĂ DE RESURSE UMANE nouă; și o ARHITECTURĂ INSTITU­ȚIONALĂ nouă. Propunerile PACT pentru o nouă arhitectură curriculară sunt următoarele.

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?

Informatizare

Crearea unui grup de lucru de specialiști IT&C români din România și din diaspora care au un rol consultativ în cazul strategiilor și proiectelor de dezvoltare naționale din acest domeniu. 

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?

Finanțarea programelor sociale

Absorbția fondurilor europene.Pe lângă resursele publice alocate de la bugetul de la stat, unul dintre cele mai importante instrumente europene de finanțare a sistemului social îl constituie fondurile UE. În mod special, pe lângă fondurile alocate de la bugetul de stat, România ar putea folosi Fondul Social European pentru finanțarea programelor sociale naționale axate pe accesul la piața muncii și incluziune. Cu toate că nevoile sunt multe, rata României de absorbție de fonduri UE este extrem de scăzută – aflându-se pe ultimul loc – cu numai 57,33% din fondurile europene alocate pe 2007-2013 absorbite la 30 noiembrie, 2015. În acest sens, România trebuie să determine ca și prioritate majoră pentru perioada 2015-2020, creșterea capacității de absorbție de fonduri europene;


Reglementarea sectorului de muncă domestică din legislația muncii. Astfel de sisteme asigură, pe de o parte, o transparență totală în procesul de implementare și monitorizare a proiectelor, iar pe de altă parte, ele asigură o eficiență crescută în evaluarea proiectelor. Aceste sisteme permit cartografierea problemelor sociale de la nivelul comunităților, permitand ulterior elaborarea unor strategii de interventie pentru a asigura dezvoltarea locală, județeană și națională. Pentru componenta de implementare, este necesară corelarea programelor informatizate existente astfel incât să se asigure o bună coordonare a alocării financiare.

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?

Reforma sistemului social

Centrarea serviciilor sociale în jurul școlii pentru membrii comunităților dezavantajate. Școala este punctul central al serviciilor publice care permite un focus pe familie și îi întărește rolul de centru al comunității. Școala trebuie să devină un motor de incluziune socială, prin suplinirea activităților SPAS și oferirea de informații, consiliere și servicii sociale, de sănătate și educaționale. 

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?

Evaluarea rezultatelor programelor sociale

Realizarea unui sistem IT de management al informațiilor și accesibilitatea datelor pentru a asigura evaluarea, monitorizarea și transparența programelor sociale care sunt în curs de implementare. Asistentul social este primul actor care ar putea identifica problemele unui individ. Pentru a răspunde corespunzator acestor probleme, asistentul social trebuie sa aibă și instrumentele necesare pentru menținerea individului în familie și prin acordarea de servicii de sprijin de către autorități publice sau organizații neguvernamentale (indiferent dacă este vorba de sprijin pentru prevenirea separării copilului de familie, abandon, șamd).

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?