PENTRU PROPRIETARII DE LOCUINȚE

SCOP 

România a liberalizat prețurile energiei electrice și gazului natural pentru consumatorii industriali și se află în ultimele etape ale liberalizării complete a acestor prețuri și pentru consumatorii casnici. În acest moment, prețurile sunt scăzute la nivel european/ mondial, însă în situația în care acestea vor reveni la nivelul anilor trecuți, costul cu energia pentru consumatorii rezidențiali ar putea crește considerabil. Din acest motiv, România trebuie să accelereze și să prioritizeze investițiile în creșterea eficienței energetice pe segmentul rezidențial (încălzire a locuințelor). Există resurse considerabile disponibile pentru astfel de investiții, atât prin intermediul fondurilor structurale europene, cât și din alte surse bugetare și private. Problema este de prioritizare a investițiilor și înlăturare a barierelor de altă natură (decât cea financiară) pentru a asigura un ritm susținut al lucrărilor de anvelopare termoizolantă de calitate și intervenții conexe.

Vă rugăm să vă verificaţi email-ul pentru a vă activa contul.

Reabilitare termică rurală

Modernizarea și tehnologizarea încălzirii locuințelor din mediul rural, prin lucrări de termoizolare inclusiv introducerea unor alți combustibili decât biomasa, sunt esențiale pentru a permite dezvoltarea durabilă a fondului forestier.

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?

Încălzire cu biomasă

Consumul de biomasă în instalații moderne în România - prin peletizare și ardere în instalații eficiente, respectiv biocarburanți - este foarte scăzut, dar cu un potențial important de creștere. Prin utilizarea eficientă a biomasei poate fi acoperită o pondere considerabil mai mare a necesarului de încălzire, fără a crește impactul asupra pădurilor.

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?

ESCO Contribuția mediului privat

Elaborarea legislației pentru realizarea proiectelor din domeniul energiei și a eficienței energetice, cu capital privat (modele ESCO). Prin implicarea companiilor private, care în schimb primesc o parte din economia realizată, volumul de proiecte ce poate fi realizat devine mult mai mare. În acest sens, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice împreună cu Ministerul de Finanțe trebuie să definească un model de contract de performanță în sectorul public, care să stipuleze cadrul general prin care o primărie primește capital privat pentru astfel de proiecte și oferă în schimb o parte din economia realizată. Este necesară, de asemenea, elaborarea legislației care să reglementeze acest model de finanțare.

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?

Siguranța lucrărilor de reabilitare

Definirea unor standarde minime de calitate a materialelor de construcții și a proiectelor de reabilitare termică a blocurilor de locuințe cu finanțare publică (fonduri europene, bugete locale sau cel național etc.), astfel încât lucrările de reabilitare termică/ anvelopare termoizolantă să fie eficiente, respectiv să nu pericliteze calitatea vieții locatarilor.

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?

Termoficare urbană eficientă

Încadrarea strategică în programul național de eficientizare energetică a rețelelor funcționale de termoficare (aproximativ 70 de localități). Pentru cele viabile, în special în marile orașe, vor fi necesare investiții substanțiale în redimensionarea, restructurarea și retehnologizarea acestora pe tot lanțul de la cogenerare de electricitate și căldură până la consumul utilizatorului final. Astfel de investiții ar trebui să aibă prioritate maximă.

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?

Bilanț energetic

Realizarea unei prioritizări clare, pe baza unei viziuni integrate a utilizării capitalului financiar și uman disponibile în România pentru lucrări de anvelopare termoizolantă în următorii 5-10 ani - numărul de apartamente, numărul de case din mediul urban/ rural, impactul asupra gradului de sărăcie energetică și a costului bugetar asociat pentru ajutoare la încălzire.

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?

Condiții pentru locuire

Programe integrate de regenerare urbană: În 1989, aproximativ 85% din fondul locativ din România a fost construit după 1945. Știm cu toții care a fost calitatea locuințelor construite în acei ani și știm cum arată în ziua de azi. PACT susține programe integrate de regenerare urbană pentru toate municipiile din România, dublate de un cod al urbanismului cu reguli clare pentru toți cetățenii.

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?

Reabilitare energetică

Pe segmentul încălzirii clădirilor: în special măsuri de eficiență energetică (v. pactul pentru eficiență energetică), dar cu o componentă de încurajare a surselor de energie regenerabilă. În mediul rural, unde predomină biomasa, direcția principală de acțiune constă în modernizare prin aplicarea tehnologiilor mature de uscare, uniformizare (peleți) etc; 


Reducerea relativă a costului cu încălzirea pentru populație, cu efectul combinat de reducere a gradului de sărăcie energetică și sporire a calității vieții pentru foarte mulți români.

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?