PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI

SCOP

Accesibilitatea reprezintă o condiţie premergătoare pentru a asigura incluziunea socială. Fără o intervenţie adecvată, concertată şi eficientă, fără un efort permanent din partea tuturor factorilor cu putere de decizie în acest domeniu, riscăm ca un număr din ce în ce mai crescut de persoane cu dizabilităţi să fie în continuare dependente de diverse forme de ajutor, care la ora actuală nu este nici suficient şi nici adecvat necesităţilor reale. În acord cu responsabilităţile României ce decurg din ratificarea “Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi” şi din “Strategia europeană privind dizabilitatea 2010 – 2020”, Pactul pentru “Accesibilitate şi viaţa independentă’’ este următorul:  

Vă rugăm să vă verificaţi email-ul pentru a vă activa contul.