PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI

SCOP

Accesibilitatea reprezintă o condiţie premergătoare pentru a asigura incluziunea socială. Fără o intervenţie adecvată, concertată şi eficientă, fără un efort permanent din partea tuturor factorilor cu putere de decizie în acest domeniu, riscăm ca un număr din ce în ce mai crescut de persoane cu dizabilităţi să fie în continuare dependente de diverse forme de ajutor, care la ora actuală nu este nici suficient şi nici adecvat necesităţilor reale. În acord cu responsabilităţile României ce decurg din ratificarea “Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi” şi din “Strategia europeană privind dizabilitatea 2010 – 2020”, Pactul pentru “Accesibilitate şi viaţa independentă’’ este următorul:  

Vă rugăm să vă verificaţi email-ul pentru a vă activa contul.

Câini utilitari

Permiterea accesului câinelui ghid în toate mijloacele de transport în comun şi în toate locurile unde prezenta acestuia este necesară persoanei dependente de o asemenea companie.

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?

Acces la noi tehnologii

Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilităţi la noi tehnologii, sisteme informatice şi de comunicaţii, precum şi la informaţii de interes public în format accesibil.

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?

Interpreți limbajul semnelor

Asigurarea de cititori şi interpreţi profesionişti de limbaj mimico-gestual.

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?

Braille

Asigurarea, în clădiri şi alte spaţii publice de semne în limbaj Braille şi forme uşor de citit şi de înţeles.

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?

Coborârea bordurilor

Coborârea bordurilor şi sistematizarea acestora la trecerile de pietoni şi acolo unde sunt necesare la nivelul la care acestea să poată fi folosite în condiţii de deplină siguranţă de către persoanele cu dizabilităţi.

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?

Semafoare acustice

Dotarea principalelor intersecţii cu semafoare acustice.

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?

Rute pentru persoane cu deficiențe de vedere

Crearea rutelor semnalizate prin marcaje tactile contrastante, acestea putând fi utilizate de către persoanele cu deficienţe de vedere.

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?

Transport alternativ specializat

Crearea unei reţele de transport alternativ specializat, pe sistemul call center.

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?

Acces persoane cu dizabilități

Accesibilizarea eficientă din perspectiva utilizării de către persoanele cu dizabilităţi a mijloacelor de transport în comun şi a staţiilor aferente acestora.

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?

Eliminare bariere persoane cu dizabilități

Întocmirea unui set de măsuri necesare pentru eliminarea acestor bariere şi pentru sistematizarea acelor tipuri de accesibilităţi existente, dar neconforme cu normativul specific în domeniu.

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?

Barierele persoanelor cu dizabilități

Identificarea barierelor care împiedică în mod deosebit persoanele cu dizabilităţi să îşi exercite drepturile fundamentale şi care le îngrădesc participarea în societate în condiţii egale cu ceilalţi.

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?