PENTRU PERSOANE VULNERABILE

SCOP

Un studiu al Băncii Mondiale arată că în 2011 numai 42% din bărbații romi cu vârstă de 15-64 ani și 19% din femeile rome din aceiași grupă de vârstă aveau un loc de muncă – inclusiv un loc de muncă la negru. Mai mult, venitul mediu al unui bărbat rom este estimat la numai 20% din venitul mediu al bărbaților din România, în timp ce venitul mediu al unei femei rome se ridică numai la 12% din venitul mediu al femeilor din România. Raportul Băncii Mondiale estimează că o creștere a productivității în cadrul polulație rome estimate până la nivelul de productivitate mediu din România poate conduce la creșterea PIB-ului cu peste 3%. 

Indiferent unde se naște, orice român ar trebui să aibă același start în viață. Acest start presupune, printre altele, acces la educație de calitate, la un sistem sanitar ușor accesibil și de calitate, la infrastructură de apă și canalizare, sau la un drum în stare bună.

 

Vă rugăm să vă verificaţi email-ul pentru a vă activa contul.

Îngrijire pentru cei vulnerabili

Asigurarea unui cadru legislativ şi instituţional favorabil pentru dezvoltarea şi funcţionarea optimală a serviciilor de asistenţă medicală comunitară, intregrate funcţional cu serviciile sociale, adresate cu prioritate populaţiilor vulnerabile din mediul rural, pacienţilor ce necesită servicii de îngrijiri la domiciliu, persoanelor cu dizabilităţi etc.

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?

Caravane medicale

Accesul la servicii medicale adecvate pentru fiecare român. Continuarea consultațiilor de specialitate și analizelor medicale gratuite, mai ales în mediul rural, pe modelul caravanelor medicale.

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?

Asistență pentru familii

Centrarea politicilor sociale pe familie și abordarea din punctul de vedere al managementului de caz realizat de asistentul social.

ÎNAPOI LA POLITICI ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?

Locuri de muncă

Creșterea ocupării forței de muncă în rândul persoanelor cu venituri reduse și a celor din grupurile vulnerabile prin programe personalizate de activare a forței de muncă.

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?

Servicii sociale integrate

Dezvoltarea serviciilor sociale integrate la nivel comunitar. Asigurarea prezenţei mediatorilor şcolari şi asistenţilor sociali în fiecare comunitate marginalizată sau săracă, și consolidarea serviciilor sociale de protecție a copilului.

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?

Apă, electricitate, drumuri, transport în comun

Îmbunătățirea accesului la apă curată, electricitate, drumuri şi transport în comun unei analize complete a tuturor proceselor din administrația publică care includ elemente de interacțiune cu cetățenii. Se vor stabili: etapele procesului, timpii necesari fiecărei etape și propuneri pentru simplificare. Se vor organiza totodată consultări cu cetățenii pentru identificarea pașilor în plus în procesele administrative, iar propunerile de simplificare se vor colecta și publica inclusiv online.

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?

Educație alternativă

Susținerea și lărgirea programelor alternative de educație. Continuarea programelor “Şcoala după Şcoală” și “A doua Şansa” și crearea de noi programe care să susțină pregătirea adecvată în domeniul tehnologiilor digitale și care să prevină abandonul școlar.

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?