PENTRU PACIENȚI

SCOP

Cel mai important indicator, în jurul căruia gravitează toți ceilalți, îl reprezintă cheltuiala cu sănătatea (procent din PIB): 4% în România, comparativ cu media UE, de aproximativ 7,2% și cu țări precum Franța, de 8,1% (Eurostat, 2013). În plus, alocarea resurselor financiare se face cu precădere în favoarea serviciilor spitalicești (peste 50%; WHO Health For All Database, 2013), care sunt mai scumpe decât cele ambulatorii.

Vă rugăm să vă verificaţi email-ul pentru a vă activa contul.

Ambulatorii reabilitate

Continuarea modernizării infrastructurii serviciilor ambulatorii de diagnostic şi tratament prin reabilitare, dotare / echipare – inclusiv dezvoltarea centrelor de diagnostic şi tratament pentru cancer.

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?

Depistarea cancerului

Reducerea poverii cancerului în populaţie prin depistarea în faze incipiente de boală şi reducerea pe termen mediu și lung a mortalităţii specifice prin intervenţii de screening organizat.

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?

Mai multe ambulatorii

Dezvoltarea reţelei de ambulatorii de specialitate (asistenţă ambulatorie de specialitate, specialităţi paraclinice, servicii de imagistică, laborator, explorări funcţionale).


Consolidarea serviciilor clinice ambulatorii, cu creşterea ponderii afecţiunilor rezolvate în ambulatorul de specialitate şi reducerea numărului de cazuri de spitalizare continuă

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?

Medicamente generice

Introducerea campaniilor de conştientizare a consumatorilor cu privire la siguranţa şi calitatea medicamentelor generice, la costurile reale ale medicamentelor şi la posibilităţile consumatorilor de a face economii în farmacii, prin alegerea medicamentelor generice.

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?

Pachet medical complet

Asigurarea continuităţii îngrijirilor din asistenţa medicală primară şi integrarea cu serviciile de sănătate comunitare şi cu asistenţa ambulatorie de specialitate (remodelarea pachetului de servicii de asistență medicală primară, cu creşterea ponderii serviciilor de prevenție primară, secundară şi terţiară pentru adulţi si copii, mecanisme de plată bazate pe criterii de performanță).

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?

Pachet minimal de sănătate

Creşterea accesului financiar la servicii de sănătate, odată cu diversificarea serviciilor de sănătate furnizate persoanelor / grupurilor vulnerabile, neasigurate (pachet minimal de servicii de sănătate, restructurarea programelor naționale de sănătate, campanii de informare).

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?

Recuperare mai eficientă

Creşterea accesului la servicii de calitate de reabilitare, recuperare, paliaţie şi de îngrijiri pe termen lung, adaptate fenomenului demografic de îmbătrânire a populaţiei şi profilului epidemiologic de morbiditate.

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?

Resurse umane calificate

Implementarea unei politici sustenabile de asigurare a resurselor umane în sănătate;


Dezvoltarea cadrului strategic şi normativ pentru optimizarea resurselor umane din sănătate, atât din aria serviciilor clinice, cât şi din cea a sănătății publice (colaborarea tuturor factorilor implicați în definirea unei strategii a resurselor umane din sănătate, strategie de atragere și retenție a medicilor și asistenților medicali, în special în zone defavorizate, sistem de salarizare bazat pe performanță și competitivitate);


Asigurarea formării unui număr adecvat de personal – cu preponderenţă pentru specialităţile clinice deficitare şi de sănătate publică – pentru a acoperi nevoile de personal în domeniile de sănătate prioritare (reformarea programelor de formare în rezidențiat, introducerea de noi specializări / calificări pentru asistenții medicali, formare medicală continuă, inclusiv e-formare);


Depolitizarea numirilor în funcții de conducere, mai ales în unitățile spitalicești.

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?

Sânge suficient

Asigurarea necesarului de sânge și componente sanguine în condiții de maximă siguranță și cost-eficiență.

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?

Servicii mai performante

Creşterea capacităţii personalului medical de a furniza servicii ambulatorii de specialitate în regim integrat cu celelalte niveluri de îngrijiri şi în conformitate cu ghidurile de practică, protocoalele clinice şi procedurile de „parcurs terapeutic” pentru primele 20 cele mai frecvente patologii;


Raționalizarea și dezvoltarea spitalelor locale, județene, de nivel regional și național (investiții în infrastructura spitalelor, reabilitarea în scopul creșterii eficienței energetice, construirea și echiparea a trei spitale regionale de urgență – Iași, Cluj, Craiova).

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?

SMURD

Finalizarea extinderii infrastructurii SMURD la nivel naţional (asigurarea de echipaje SMURD la nivel rural pentru creşterea operativităţii și prin participarea autorităţilor locale şi în cooperare cu serviciile de ambulanţă).

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?

Spitale noi

Construcția de spitale regionale de urgență și extinderea, modernizarea și dotarea unităților de primire a urgențelor existente.

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?

Spitale renovate

Reabilitarea, modernizarea și dotarea unităților spitalicești și a ambulatoriilor cu echipamente și aparatură medicală adecvată nevoilor existente.

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?

Telemedicină

Implementarea soluțiilor de telemedicină, mai ales la nivelul zonelor rurale izolate și dezavantajate.

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?

Ținte Orizont 2023

Cheltuieli cu sănătate ca pondere din PIB – țintă 2026: 6.5% din PIB;


Speranța de viață sănătoasă la naștere până în 2026 (HLY Expectancy at birth): Femei - 61,8 ani; Bărbați - 61,4 ani;


Numărul de medici la 100,000 locuitori: Țintă 2023 -- 200 / 100,000.

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

 

PRO sau CONTRA?

Vaccinare gratuită

Protejarea sănătăţii populaţiei împotriva principalelor boli care pot fi prevenite prin vaccinare.

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?