PENTRU MEDICI

România reprezintă în momentul de față cel mai mare exportator de medici din Europa. Medicii români reprezintă, în prezent, cea mai numeroasă comunitate de medici străini care profesează în Germania (3.454 medici români înregistrați în 2013 la Bundesärzteskammer) și cea mai mare comunitate de medici străini cu o diplomă obținută într-un stat membru al Uniunii Europene, în Franța (3.461 medici români înregistrați în 2014 la Conseil National de l’Ordre des Médecins). În Marea Britanie figurau 2.315 medici români în 2014 (General Medical Council). Per total, peste 10.000 de medici români sunt înregistrați în principalele destinații europene, cărora li se adaugă câteva mii în Statele Unite ale Americii. Decizia medicului de a emigra are la bază un cumul de factori: condițiile de muncă din spitale, echipamentul medical, nivelul salariului din sectorul medical, oportunitățile de dezvoltare a carierei și de specializare în domeniul medical, respectul pentru profesia de medic (Boncea, 2015, Teodorescu et al., 2012, în Astărăstoae et al., 2014). Trebuie să creăm condițiile pentru ca medicii să rămână în România.

Vă rugăm să vă verificaţi email-ul pentru a vă activa contul.

Prevenție

Întărirea capacitaţii sistemului naţional de supraveghere a bolilor transmisibile prioritare, de alertare rapidă şi răspuns coordonat.

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?

Motivare personal

Crearea unui nou sistem de motivare a personalului medical, pornind de la redefinirea statutului medicilor și asistenților medicali (astfel încât aceștia să nu mai fie asimilați bugetarilor).

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?

Decontare TVA

Decontarea din bugetul FNUASS a TVA-ului pentru achizițiile de aparatură și produse medicale de către spitale și unitățile medicale.

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?

Colectare mai facilă a datelor

Dezvoltarea unui cadru de performanță bazat pe indicatori, date reale (de exemplu, date epidemiologice, costuri ale serviciilor medicale etc.) și o metodologie uniformă de colectare și analiză a datelor; 


Crearea unui cadru legislativ ce încurajează raportarea corectă a datelor colectate și crearea unei infrastructuri eficiente pentru managementul datelor (personal instruit additional: epidemiologi, specialist in sanatate publica);


Dezvoltarea suportului informatic necesar gestionării anumitor aspecte esenţiale pentru sectorul de sănătate, utile pentru o mai bună e-guvernare a sectorului şi eficienţă crescută în administrarea sectorului (sisteme sau registre speciale, de exemplu, Registru Național de Dispozitive Medicale, sistem integrat de management al activităților și documentelor pentru uz în Ministerul Sănătății și instituțiile subordonate).

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?

Recompensare medici

Creșterea rolului medicilor de familie și al asistenților generaliști în prevenție și promovarea sănătății prin stimularea financiară adițională a acestora (de exemplu, recompensarea identificării precoce a bolilor cronice cu impact semnificativ asupra sănătății publice – boli cardiovasculare, cancere, boli renale etc.).

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?

Reforma CASS

Stimularea administrării eficiente, pe criterii de performanță a bugetului FNUASS; separarea contului CASS de contul bugetului de stat.

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?