PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI

Administrația publică românească nu poate să facă performanță cu funcționari prost plătiți. România are, poate în mod surprinzător, printre cele mai scăzute cheltuieli cu administrația publică ca pondere din PIB (30%) în UE. Când remunerarea e scăzută nu putem aștepta rezultate pozitive. În același timp, orice schimbare în politica de salarizare la nivelul administrației publice trebuie să fie însoțită și de o modificare a modalității actuale de evaluare a personalului astfel încât aceasta să fie bazată pe criterii de competență și grad de îndeplinire a unor indicatori de performanță.  

Vă rugăm să vă verificaţi email-ul pentru a vă activa contul.

Actualizarea salariilor

Identificarea poziților esențiale din administrația publică și creșterea nivelului salarial pentru aceste poziții (de exemplu, arhitecți, ingineri, manageri de proiect, juriști etc.): Sectorul public trebuie să se apropie cât mai mult de media salariilor oferite pentru aceste specializări de către sectorul privat pentru a putea atrage profesioniști competenți. Totodată, sistemul de recompensare a persoanelor implicate în managementul proiectelor europene trebuie întărit, inclusiv prin creșterea nivelului sporurilor acordate (de la maxim 62,5% la 100%, în funcție de portofoliul de proiecte gestionat). 

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?

Calitatea serviciului livrat

Stabilirea indicatorilor de performanță: Pentru fiecare poziție plătită din bani publici – atât pentru funcționarii publici cât și pentru personalul contractant – Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP) trebuie să coordoneze elaborarea unei metodologii obiective și transparente pentru evaluări. Indicatorii de performanță trebuie să fie de tip SMART (specifice, măsurabile, accesibile, realistice, încadrate în timp), și să țină totodată cont de contextul în care se desfășoară activitatea (nu pot fi penalizați oamenii care nu au la dispoziție resursele necesare pentru desfășurarea activității). La nivel local și județean, ordonatorii principali de credite trebuie să aibă un cuvânt mai greu de spus în modul în care gestionează resursele umane aferente.

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?

Indicatori de performanță

Stabilirea indicatorilor de performanță: Pentru fiecare poziție plătită din bani publici – atât pentru funcționarii publici cât și pentru personalul contractant – Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP) trebuie să coordoneze elaborarea unei metodologii obiective și transparente pentru evaluări. Indicatorii de performanță trebuie să fie de tip SMART (specifice, măsurabile, accesibile, realistice, încadrate în timp), și să țină totodată cont de contextul în care se desfășoară activitatea (nu pot fi penalizați oamenii care nu au la dispoziție resursele necesare pentru desfășurarea activității). La nivel local și județean, ordonatorii principali de credite trebuie să aibă un cuvânt mai greu de spus în modul în care gestionează resursele umane aferente. 

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?

Proceduri de angajare

Transparentizarea completă a procesului de recrutare în administrația publică românească: Acest principiu trebuie să fie valabil pentru orice poziție plătită din bani publici și să includă criterii și proceduri de recrutare, evaluare, nivel de salarizare etc.. Toate pozițiile disponibile trebuie să se publice cu cel puțin 30 de zile în avans pe site-urile instituțiilor respective, împreună cu setul de criterii de evaluare, comisia de angajare și calendarul complet și fix al procesului. Decizia de angajare trebuie externalizată.

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?