PENTRU CULTURĂ ȘI SPIRIT

În prezent, eforturile direcțiilor specializate în protejarea patrimoniului cultural național (patrimoniul imobil, patrimoniul cultural național mobil, patrimoniul cultural imaterial) sunt îndreptate către întărirea capacității instituționale și dezvoltarea infrastructurii culturale. Institutul Național al Patrimoniului a elaborat o listă exhaustivă a monumentelor, siturilor și ansamblurilor de patrimoniu din România și o platformă GIS pentru identificarea teritorială a acestor obiective. Starea de conservarea a patrimoniului cultural construit la nivel național este critică. Degradarea accelerată a monumentelor istorice înseamnă pierderea ireversibilă a unor bunuri culturale comune și dizolvarea identității culturale. Programul Național de Restaurare a Monumentelor Istorice, demarat de Ministerul Culturii încă din anii 1990, are un buget anual de circa 5 mil. euro, în condițiile în care 30% dintre cele aproape 30.000 de monumente istorice din România sunt estimate a fi în pericol, iar 35% degradate. O altă problemă majoră este cea a degradării fațadelor din centrele urbane ale României, în condițiile în care Legea Fațadelor nr. 153/2011 nu a fost pusă în aplicare. Doar în municipiul București municipalitatea a identificat în anul 2015 peste 2.200 de imobile aflate în această situație.

Vă rugăm să vă verificaţi email-ul pentru a vă activa contul.