PENTRU COPIII DEFAVORIZAȚI

SCOP

Fiecare român ar trebui să aibe același start în viață, indiferent unde se naște. Ca atare, trebuie ca fiecare localitate să ofere un pachet de servicii minimal. Faptul că un copil se naște într-o zonă rurală nu ar trebui să însemne că acest copil nu va avea același start în viață ca un copil dintr-un oraș mare.

Vă rugăm să vă verificaţi email-ul pentru a vă activa contul.

Transport către școală

Extinderea rețelei de transport școlar. În ultimii ani s-a regândit rețeaua de infrastructură educațională pentru a răspunde declinului demografic cu care se confruntă România. Astfel, unele școli cu un număr scăzut de elevi au fost închise, iar elevii de la aceste școli sunt duși cu autobuzul la școli din apropriere. În aceste școli consolidate se asigură o rată a înmatriculării ridicată. Acest proces de consolidare al școlilor va fi continuat, dar trebuie asigurate măsuri adecvate pentru copiii din satele unde aceste școli se închid. Mulți părinți decid să nu își păstreze copiii în școală datorită condițiilor dificile și a celor de natură financiară la care sunt supuși acești copii pentru a ajunge la școală. Ca atare, rețeau de transport școlar trebuie extinsă și îmbunătățită pentru a permite fiecărui elev din mediul rural acces la educație de calitate. 

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?

Tehnologie în mediul rural

Crearea unui mecanism care stimulează companiile din industria IT&C să își trimită personal specializat pentu susținerea de cursuri în mediul rural și în zonele defavorizate.

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?

Servicii educaționale

Acces la infrastructură educațională: PACT susține accesul fiecărui copil din România la infrastructură educațională de calitate – de la grădiniță până la liceu. În momentul de față România nu are un plan comprehensiv de investiții în infrastructura educațională. Nu știm care sunt nevoile clare, nu există o propunere pentru re-organizarea sistemului (adică ce școli trebui consolidate, care trebuie extinse, care trebuie închise) și nu este clar cine își asumă investițiile ce trebuie făcute;


Accesul mai ușor la infrastructura de grădinițe existente: În zonele rurale aflate în proximitatea unui centru urban important, se poate gândi un sistem logistic care să permită copiilor din zonele rurale un acces mai ușor la infrastructura preșcolară din orașele apropiate. Acest lucru este cu atât mai necesar dacă avem în vedere rata rapidă de închidere a grădinițelor în mediul urban datorită sporului demografic negativ;


Investiții în infrastructura preșcolară în mediul rural: Fonduri europene substanțiale au fost alocate pentru investiții în infrastructura preșcolară. Aceste fonduri sunt dublate de alocările făcute prin programe cu finanțare de la bugetul de stat (de exemplu prin Programul Național de Dezvoltare Locală) precum și de alocările făcute de la bugetele locale. Comunele cu un număr mare de copii cu vârsta 3-6 ani ar trebui ajutate să își îmbunătățească infrastructura preșcolară;


Reabilitarea și modernizarea infrastructurii școlare din mediul rural: Trebuie continuate investițile în îmbunătățirea infrastructurii școlare din mediul rural. Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a pornit un program de investiții ambițios ce își propune să asigure obținerea avizului sanitar de către fiecare școală din țară. Aceste investiții trebuie dublate de investiții în infrastructură școlară. De exemplu, fiecare copil din România ar trebui să aibe acces la un calculator și internet. Fără o educație digitală, copiii din mediul rural vor avea un start mai încet în viață. 

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?

Specializarea muncii

Reglementarea sectorului de muncă domestică din legislația muncii. Orice cetățean al acestei țări, indiferent de profesie, trebuie să fie în măsură să iși exercite meseria în cele mai bune condiții. În acest sens, România trebuie să reglementeze.

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?

Asistență socială modernă

Buget de intervenție gestionat de asistentul social. Asistentul social este primul actor care ar putea identifica problemele unui individ. Pentru a răspunde corespunzator acestor probleme, asistentul social trebuie sa aibă și instrumentele necesare, respectiv un buget de intervenție în gestiune pentru menținerea individului în familie și prin acordarea de servicii de sprijin de către autorități publice sau organizații neguvernamentale (indiferent dacă este vorba de sprijin pentru prevenirea separării copilului de familie, abandonului școlar, servicii de recuperare pentru copilul / tânărul cu dizabilități, consiliere, sprijin / asistență la domiciliu vârstnici ș.a.m.d.);

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?

Creșe și grădinițe

Acces mai ușor la creşe şi grădinițe. Creșe gratuite în zonele urbane și asigurarea îngrijitorilor în zone rurale. Investiții în sisteme de transport în comun care să permită copiilor din zonele rurale un acces mai ușor la grădinițe și școli din orașele apropiate. Continuarea programului “Fiecare Copil în Grădiniță” prin furnizarea de rechizite și îmbrăcăminte.

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?

Controale medicale rurale

Accesul la servicii medicale adecvate pentru fiecare român. Continuarea consultațiilor de specialitate și analizelor medicale gratuite, mai ales în mediul rural, pe modelul caravanelor medicale;

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?

Acte de identitate

Niciun român fără acte de identitate. Modificarea procesului de înregistrare a noilor născuți pentru a asigura eliberarea Codului Numeric Personal (CNP) automat la naștere și simplificarea procedurii pentru obținerea unui CNP de către adulți.

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?