COMUNITĂȚI LOCALE

Vă rugăm să vă verificaţi email-ul pentru a vă activa contul.

Conectivitate

Finalizarea proiectelor majore propuse în Masterplanul General de Transport: Există un consens național în ceea ce privește finalizarea principalelor autostrăzi din România. Trebuie de asemenea alocate resurse pentru alte proiecte de infrastructură conectivă (aeroporturi, căi ferate, centre intermodale, porturi). Aceste proiecte de infrastructură sunt importante nu numai pentru conectarea centrelor urbane la piețele din Vest dar și pentru înlesnirea accesului populației din jurul orașelor la oportunitățile pe care acestea le oferă. 

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?

Descentralizare urgentă

Analiza fezabilității/necesității procesului de regionalizare. Dacă regionalizarea este considerată a fi necesară în urma respectării tuturor pașilor descriși în lege (inclusiv analize și studii pilot), procesul de regionalizare ar trebui demarat încă din 2017 pentru a avea regiuni adminsitrative funcționale în 2020 și pentru a pregăti în mod adecvat ciclul de programare europeană 2020-2026.


Continuarea procesului de descentralizare și aducerea centrului de decizie cât mai aproape de cetățean. Descentralizarea în România a fost până în prezent un proces imperfect și mult prea încet. „Centrul” își păstrează un rol de „micro-management” în raport cu administrațiile locale și județene. PACT susține o analiză completă a competențelor fiecărui nivel decizional – local, județean și național – și desăvârșirea procesului de descentralizare. 

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?