PENTRU CEI MARGINALIZAȚI

SCOP

Indiferent unde trăieste, fiecare român ar trebui să aibă aceleași oportunităţi în viață, fiind nevoie printre altele de o atenţie sporită pentru comunități marginalizate și sărace, prin investiţii cheie care să faciliteze accesul la educație de calitate, la un sistem sanitar adecvat, la infrastructură de apă și canalizare, sau la un drum în stare bună.  

Vă rugăm să vă verificaţi email-ul pentru a vă activa contul.

Dezvoltare cu fonduri europene

Îmbunătățirea programelor dedicate comunităților marginalizate: Fondurile europene ar putea capacita procesul de implicare a tuturor cetățenilor – indiferent de etnie, sex etc. – în procesul de dezvoltare a țării. România poate construi pe experiența acumulată prin programul LEADER și poate deveni un exemplu pentru modul în care abordează noul mecanism de tip CLLD (dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității). CLLD se adresează tocmai grupurilor vulnerabile și marginalizate. Pentru a putea avea succes, Autoritățile de Management trebuie să investească resurse în dezvoltarea capacității acestor grupuri pentru gândirea, implementarea și monitorizarea proiectelor finanțate din fonduri europene.

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?

Educația celor marginalizați

Sprijin special pentru educaţia persoanelor din comunităţi marginalizate. Asigurarea accesului la creşă, grădiniţă, şcoală, universitate – prin crearea de locuri speciale pentru cei cu venituri mici sau din zone marginalizate, crearea de cursuri online la universităţi acreditate, şi susţinerea învăţării pe tot parcursul vieţii prin cursuri de recalificare. Îmbunătățirea instrumentelor pentru identificarea școlilor dezavantajate, pentru a asigura faptul că toți copiii beneficiază de oportunități egale.

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?

Tehnologie pentru cei marginalizați

Creșterea accesului la tehnologii pentru persoanele din comunităţi marginalizate. Implementarea efectivă a conceptului de e‐incluziune prin extinderea rețelei de Puncte de Acces Public la Informații (PAPI) și crearea de competențe digitale pentru persoanele defavorizate, pentru un acces uşor la serviciile electronice de interes public. Investiții în îmbunătățirea actualului sistem IT, pentru a construi un sistem electronic de asistență socială eficient.

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

PRO sau CONTRA?