O nouă Energie pentru o nouă Românie

O nouă Energie pentru o nouă Românie

            Platforma Acțiunea Civică a Tinerilor (PACT) consideră că starea infrastructurii energetice din România este precară, cu costuri mari cauzate de pierderile semnificative și problemele de mediu. Mediul de investiții din sectorul energetic este marcat în mod negativ de rolul prea mare al statului în sectorul energetic, iar impredictibilitatea acestuia a contribuit la o piață a certificatelor verzi care nu a funcționat corespunzător până în ziua de azi.

 

Un mix energetic sustenabil pentru România presupune concomitent asigurarea permanentă a accesului la resursele de energie pentru toți consumatorii (securitate energetică), la un cost cât mai scăzut (accesibilitate și competitivitate) și cu impact minim asupra mediului (sustenabilitate), în concordanță cu angajamentele internaționale și îndeplinirea țintelor alocate pentru anul 2020, ulterior pentru anul 2030, și cu perspectiva anului 2050. În același timp, eficiența energetică reprezintă opțiunea optimă de investiție în transformarea sectorului energetic românesc. Platforma Acțiunea Civică a Tinerilor propune următoarele măsuri pentru crearea unui mix energetic eficient și sustenabil in România:

 

 • Restructurarea companiilor din sectorul energetic deținute de stat prin profesionalizarea și depolitizarea funcțiilor executive și a consiliilor de administrație, acolo unde acest lucru nu este încă realizat;
 • Liberalizarea pieței de energie – o piață liberă si competitivă va aduce beneficii atat populației, cât și industriei;
 • Reîmpărțirea activelor din sectorul de generare de electricitate, în mod echilibrat, în același număr de companii, însă cu un portofoliu diversificat de generare;
 • Adoptarea de către statul român, atât ca potențial investitor, cât mai ales ca reglementator, a unei atitudini de neutralitate tehnologică pentru toate investițiile în capacități noi de generare, respectiv stocare a electricității;
 • Reformarea sistemului de sprijin pentru energie regenerabilă pe principiul îndeplinirii țintelor la costul cel mai scăzut - un singur certificat verde pentru oricare tehnologie regenerabilă;
 • Măsuri de relaxare fiscală pentru investițiile în prelungirea duratei de viață a câmpurilor de țiței și gaze naturale de pe teritoriul României;
 • Încurajarea exploatării extinse a teritoriului României, cu tehnologii de ultimă generație, în căutarea de resurse adiționale de țiței și gaze naturale, cu respectarea celor mai bune practici internaționale din domeniul protecției mediului;
 • Inventarierea extinsă a resurselor de biomasă și a consumului actual de lemne pentru încălzire, în vederea identificării de soluții pentru utilizarea eficientă și sustenabilă a biomasei în sectorul energetic;
 • Definirea cadrului legal pentru:
  • investiții în microgenerare descentralizată și a drepturilor și obligațiilor de prosumator, cu scopul de a încuraja acest comportament în rândul micilor consumatori de energie (rezidențial, servicii/ IMM);
  • utilizarea deșeurilor nesortate/ nereciclate în scopuri energetice;
 • Reducerea dependenței de importuri nete de energie/ combustibili fosili (petrol, gaze naturale) cu impact direct asupra gradului de securitate energetică externă, respectiv a balanței comerciale a României;
 • Creșterea gradului de competitivitate economică a sectorului industrial, respectiv a valorii adăugate a produselor industriale românești pe piața internațională;
 • Reducerea relativă a costului cu încălzirea pentru populație, cu efectul combinat de reducere a gradului de sărăcie energetică și sporire a calității vieții pentru cetățeni;
 • Reducerea impactului negativ asupra mediului, inclusiv prin contribuția sectorului energetic la schimbările climatice;
 • Realizarea unei prioritizări clare, pe baza unei viziuni integrate a utilizării capitalului financiar și uman disponibile în România pentru lucrări de anvelopare termoizolantă în următorii 5-10 ani - numărul de apartamente, numărul de case din mediul urban/ rural, impactul asupra gradului de sărăcie energetică și a costului bugetar asociat pentru ajutoare la încălzire;
 • Încadrarea strategică în programul național de eficientizare energetică a rețelelor funcționale de termoficare din primele 70 de localități din țară;
 • Definirea unor standarde minime de calitate a materialelor de construcție și a proiectelor de reabilitare termică a blocurilor de locuințe cu finanțare publică ;
 • Elaborarea legislației pentru realizarea proiectelor din domeniul energiei și a eficienței energetice, cu capital privat (modele ESCO).

 

Pentru a contribui la „PACTul pentru România”, capitolul „Un mix energetic eficient și sustenabil”, vă rugăm să accesați următorul link: http://www.pact2016.ro/energie

Fii primul care comentează

Vă rugăm să vă verificaţi email-ul pentru a vă activa contul.