Împreună pentru șanse egale: propunerile PACT pentru un sistem social eficient

Împreună pentru șanse egale: propunerile PACT pentru un sistem social eficient

Platforma Acțiunea Civică a Tinerilor (PACT) consideră că dezvoltarea unui stat este în strânsă legătură cu o gândire strategică a sistemului social, prin care ar trebui să li se ofere tuturor cetățenilor șanse egale la dezvoltare. Menținerea diferențelor majore de acces la facilitățile de bază între grupurile defavorizate și restul populației nu face altceva decât să creeze o curbă a sărăciei tot mai accentuată.

 

Ținând cont de problemele sociale cu care se confruntă România în acest moment, Platforma Acțiunea Civică a Tinerilor propune următoarele măsuri pentru crearea unui sistem social eficient: 

• Posibilitatea de a accesa creșe gratuite în zonele urbane și asigurarea numărului necesar de îngrijitori în zone rurale;
• Investiții în sisteme de transport în comun pentru zonele rurale și lărgirea programelor alternative de educație;
• Îmbunătățirea accesului la apă curentă, electricitate, drumuri şi transport în comun pentru comunitățile defavorizate prin investiții ale autorităților locale;
• Îmbunătățirea instrumentelor pentru identificarea școlilor dezavantajate și centrarea serviciilor sociale in jurul școlii pentru membrii comunităților dezavantajate;
• Implementarea conceptului de e‐incluziune prin extinderea rețelei de Puncte de Acces Public la Informații (PAPI) și dobândirea de competențe digitale pentru persoanele defavorizate, pentru un acces uşor la serviciile electronice de interes public;
• Centrarea politicilor sociale pe familie și abordarea din punctul de vedere al managementului de caz realizat de asistentul social;
• Gestionarea bugetului de intervenție de către asistentul social și reglementarea sectorului de muncă domestică din legislația muncii pentru ca orice cetătean al acestei țări, indiferent de profesie, să fie în măsură să își exercite meseria în condiții optime;
• Creșterea ratei de absorbție a fondurilor europene pentru finanțarea programelor sociale naționale axate pe accesul la piața muncii și incluziune;
• Realizarea unui sistem IT de management al informațiilor și accesibilitatea datelor pentru a asigura evaluarea, monitorizarea și transparența programelor sociale care sunt în curs de implementare.
PACT propune de asemenea o serie de măsuri pentru soluționarea problemelor cu care se confruntă persoanele cu dizabilități din țara noastră:

• Identificarea barierelor care împiedicăpersoanele cu dizabilităţi să îşi exercite drepturile fundamentale şi care le îngrădesc participarea în societate în condiţii egale cu ceilalţi; Întocmirea unui set de măsuri necesare pentru eliminarea acestor bariere şi pentru sistematizarea acelor tipuri de accesibilităţi existente, dar neconforme cu normativul specific în domeniu; 
• Accesibilizarea eficientă din perspectiva utilizării de către persoanele cu dizabilităţi a mijloacelor de transport în comun şi a staţiilor aferente acestora și crearea unei reţele de transport alternativ specializat, pe sistemul call-center;
• Crearea rutelor semnalizate prin marcaje tactile contrastante, dotarea principalelor intersecţii cu semafoare acustice, și coborârea bordurilor şi sistematizarea acestora la trecerile de pietoni şi acolo unde sunt necesare, la nivelul la care acestea să poată fi folosite în condiţii de deplină siguranţă de către persoanele cu dizabilităţi;
• Asigurarea în clădiri şi alte spaţii publice de semne în limbaj Braille şi forme uşor de citit şi de înţeles; asigurarea de cititori şi interpreţi profesionişti de limbaj mimico-gestual.

Pentru a contribui la „PACTul pentru România”, capitolul „Social”, vă rugăm să accesați următorul link: http://www.pact2016.ro/sistemul_social

Fii primul care comentează

Vă rugăm să vă verificaţi email-ul pentru a vă activa contul.