JUSTIȚIE

ÎMPREUNĂ PENTRU: O justiție echilibrată și performantă

 

Diagnostic

  • România a făcut progrese semnificative în domeniul justiției în ultimii ani iar DNA-ul a devenit un model de activitate și performanță instituțională pentru alte țări din regiune. Cu toate acestea, România încă se plasează pe ultimul loc în Europa (alături de țări ca  Bulgaria, Grecia și Italia) în ceea ce privește Indicele de Percepție al Corupției calculat de Transparency International anul trecut. 

PACT 1: Continuarea luptei contra corupției 

Succesul DNA în lupta anticorupției a făcut din România un exemplu de bune practici la nivel european. Aceste eforturi trebuie continuate și întărite pentru a crea condițiile pentru o administrației curată și eficientă. 

Direcții de acțiune

Consolidarea capacității DNA. DNA a dovedit, prin prisma dosarelor instrumentate în ultimii ani, că lupta anticorupție trebuie să continue și să fie susținută de factorii decizionali naționali și europeni. Pentru a întări procesul de eradicare a corupției sistemice  PACT susține necesitatea suplimentării resurselor materiale și umane pentru a lupta în mod eficient, pragamatic și constant împotriva corupției. Eforturile de eradicare a corupției sistemice trebuie susținute si de către puterile executivă și legislativă, în contextul în care asistăm în ultima perioadă la încercări succesive de modificare a legilor, care ar afecta în mod direct activitatea DNA. Lupta împotriva corupției contribuie în mod semnificativ la procesul de reformare a administrației publice din România, în acest sens credem că activitatea DNA trebuie întărită și prin alte demersuri de transparentizare și responsabilizare a actului adminstrativ. 

Eficientizarea si aplicarea mecanismelor de confiscare a bunurilor provenite din infracțiuni. Activitatea DNA trebuie sprijinită și prin eficientizarea mecanismelor de confiscare a bunurilor provenite din infracțiuni (confiscare extinsă). Deși sunt tot mai multe decizii în instanță, recuperările de pe urma prejudiciilor întârzie.  PACT sprijină demersul privind înființarea și operaționalizarea Agenției Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, ca mecanism independent de recuperare a bunurilor provenite din infracțiuni. Măsura confiscării extinse trebuie să fie aplicată, de asemenea, în toate cazurile unde se îndeplinesc criteriile cerute de lege. Este necesară introducerea unui sistem performant de evidență și înregistrare a veniturilor, prin introducerea unui mecanism de coerciție (confiscarea veniturilor nejustificate) eficace și respectând garanțiile constituționale. De asemenea, evaziunea fiscală, și operațiunile de spălare de bani trebuie combătute prin mijloace de prevenție și monitorizare strategică a marilor debitori și prin colaborarea interinstituțională și de securitate natională, în special pentru cazurile de transferuri internaționale de fonduri prin intermediul offshorurilor. Capacitatea instituțională a autorităților statului trebuie îmbunătățită prin asigurarea celor mai buni specialiști – IT, auditori financiari și ofițeri de investigație care să gestioneze cazurile mari ce pot avea impact important atât pentru bugetul public cât și prin descurajarea actelor ilicite din domeniul spălării banilor și evaziunii fiscale. 

Creșterea transparenței finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale, prin înăsprirea legislației în domeniu. Este una dintre măsurile preventive necesare în lupta împotriva corupției.. Lupta împotriva corupției este mult mai eficientă, mai ieftină și mai puțin disruptivă dacă mecanismele corupției sunt adresate din timp (înainte ca actul de corupție să se întâmple). 

Mediul de business românesc trebuie să participe activ la prevenirea faptelor ilicite care pot apărea în activitatea curentă, prin implementarea programelor de compliance/conformare și a mecanismelor care previn activități ilicite sau fapte de corupție ale angajaților și administratorilor firmelor românesti, atât în activitatea desfășurata în România cât și în străinătate. 

Creșterea gradului de conștientizare a publicului cu privire la impactul fenomenului de corupție. În acest sens, considerăm că este necesară dezvoltarea unor programe de informare, alături de organele judiciare, prin care cetățenii să reclame actele de corupție, indiferent de dimensiunea lor. Fie că vorbim de corupția mare sau mică, cetățenii trebuie să înțeleagă efectele negative ale corupției asupra calității serviciilor.

 

PACT 2: Eficientizarea domeniului justiției

Pentru a încuraja procesul de consolidare al justiției și pentru a reduce cât mai mult potențiale derapaje, e importantă asigurarea unei transparențe cât mai mari în domeniu, orientarea către educația juridică în timpul școlii, stimularea nesusținerii a actelor de corupție din partea mediului privat, reducerea supraaglomerării instanțelor și respectarea principiului de independență a magistraților. 

Direcții de acțiune

Digitalizarea justiției și accesul oricărui cetățean la informații de interes general. Un acces ușor și eficient la informații de interes general este o condiție de bază pentru îmbunătățirea actului de justiție. În acest sens, orice cetățean al României ar trebui să aibe acces facil la întreaga bază legislativă si la jurisprudenta instanțelor din România. Cu cât oamenii își cunosc drepturile mai bine, cu atât vom avea o justiție mai dreaptă și echilibrată. Un portal guvernamental pentru cereri pe Legea 544, alaturi de eficientizarea uzabilității celorlalte portaluri online este necesară pentru a crește nivelul interacțiunilor online între cetățeni si sistemul de justiție. 

Educatia juridica si etica trebuie să devină o materie obligatorie în curicula studiilor pre-universitare și să constituie o platforma de conștientizare a tinerilor cu privire la drepturile si indatoririle pe care le au ca cetățeni. Schimbarea paradigmelor privind sistemul de justiție în România poate fi realizată prin schimbarea mentalităților cu privire la implicarea cetățenilor și respectarea legii la nivel individual și la nivelul comunității. Iar aceste demersuri pot fi realizate eminamente prin puterea exemplului și prin educație. 

Soluții la supraaglomerarea instanțelor și respectarea dreptului la un proces echitabil și soluționarea cauzelor într-un termen rezonabil. Calitatea actului de justiție este strâns legată și de funcționarea eficientă a  instanțelor, tot mai aglomerate în ultimii ani. Discrepanța mare în deciziile privind spețele similiare duce la scăderea încrederii cetățeanului în actul de justiție. În acest sens, propunem reorganizarea eficientă a unora dintre instanțe, precum și prioritizarea cauzelor, cu scopul de a depăși blocajele procedurale.

Respectarea principiului independenței magistratului de către reprezentanți ai statului român sau politicieni. Lupta anticorupție a dus și la apariția atacurilor dure la adresa magistraților din partea unor reprezentanți ai statului și politicieni. În acest sens, credem că este important să înăsprim sancționarea celor care pun în pericol independența actului de justiție prin declarații și acțiuni publice.