IT&C

ÎMPREUNĂ PENTRU – IT&C

Diagnostic 

Tehnologia Informațiilor și Comunicaților:  Sectorul IT&C este unul dintre pilonii importanți ai economiei românești, și totodată reprezintă în lumea globalizată și conectată coloana vertebrală a tuturor proceselor și serviciilor care se află în circulație la un moment dat în economia modernă. 

Potrivit unui studiu World Economic Forum cu privire la performanța a 143 de țări în utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor în creșterea competitivității și a bunăstării, România se situează pe locul 63. 

Potrivit datelor statistice prezente într‐un studiu realizat de compania de cercetare Gartner[1] și citate de publicația internațională Bloomberg[2], în anul 2014 România avea peste 64.000 de  specialişti  în  IT,  țara  noastră  fiind  lider  în  Uniunea  Europeană  în  ceea  ce  priveşte numărul de angajaţi în sectorul tehnologiei pe cap de locuitor, şi ocupă locul al şaselea la nivel  mondial.  Unul  dintre  avantajele  României  prezentat  în studiu este faptul că aceasta deține personal educat şi servicii ieftine în domeniul IT. 

În  ultimii  10  ani,  cel  puțin  50  de  companii  internaționale  din  sectorul  tehnologiei  și‐au deschis sedii în România, printre care și  IBM, Microsoft, Oracle, Intel, șamd. În  plus, există un număr relativ mare de companii internaționale care își mută activitatea de dezvoltare în România.   

În  urma  unor  cercetări  realizate  de  analiști  economici  din  cadrul  companiei  de  business information  și  credit  management KeysFin[3],  principalele  concluzii  pe  baza  informațiilor  și datelor statistice publicate în anul 2014 sunt urmatoarele:

- La  nivelul  României,  sectorul  IT&C  și  agricultura  reprezintă  domeniile  cu  cele  mai mari șanse de rezultate excelente pe piețele internaționale;

- Începând din 1990 și până în 2014 la nivelul României s‐au înființat peste 30.000 de companii  din  sectorul  IT  axate  în  special  pe  realizarea  de  produse  și  servicii;

- Aproximativ 70% dintre companiile din domeniul IT în România au fost înființate în ultimii 10 ani. Peste 50% din firmele înființate în ultimele 2 decenii sunt în funcțiune și în prezent (2014);

- Performanţa  financiară  a  acestui  sector  a tot  crescut,  ajungând  la  o  cifră  de afaceri medie anuală de aproximativ 2.8 miliarde euro. 

Cu toate că dezvoltarea sectorului IT&C a cunoscut un progres real în ultimii ani, există în continuare un potențial important de creștere, având în vedere provocările cu care România încă se confruntă în acest domeniu. Printre aceste provocări se numără emigrația creierelor (brain drain), scalabilitatea scazută a companiilor din domeniu și orientarea preponderentă spre servicii și mai puțin spre produse.

 

PACT 1: Încurajarea, sprijinirea și finanțarea proiectelor care vizează inovația în sectorul IT&C, ținând  cont  de  contextul  unei  noi  economii  (economia  digitală)  și  necesitatea adaptării în rândul antreprenorilor privind această tendință.  

Directii de actiune:

 • Crearea unui grup de lucru de specialiști IT&C români din România și din diaspora care au un rol consultativ în cazul strategiilor și proiectelor de dezvoltare naționale din acest domeniu. 

 

PACT 2: Încurajarea și sprijinirea investițiilor în tehnologii IT&C pentru eficientizarea și creșterea scalabilității IMMurilor 

Directii de actiune:

 • Crearea unui fond suveran care sprijină dezvoltarea noilor companii pe modelul Start-up;
 • Crearea unei competiții naționale de proiecte IT&C care poate duce la creșterea competitivității și sprijinirea cu fonduri nerambursabile a câștigătorilor acestei competiții;
 • O analiză periodică a  sprijinului acordat IMMurilor din zona IT&C. Continuarea programelor de succes și căutarea noilor mecanisme prin care statul poate sprijini IMMuri din zona IT&C, inclusiv folosind sprijinul grupului de lucru de specialiști menționat anterior. 

 

PACT 3: Dezvoltarea  unui  mecanism  de  cooperare  eficient  între  universități  și  industria  IT, care să aibă ca rezultat un număr cât mai mare de specialiști IT cu înaltă calificare. Sprijinirea dezvoltării unei comunități IT cu acces la infrastructura necesară pentru ași desfășura activitatea, axânduse în special pe inovare și parteneriate.

Directii de actiune:

 • Stimularea universităților cu specific IT în a se implica în predarea de cursuri opționale specializate în timpul liceului;
 • Crearea unor burse speciale pentru elevii și studenții cei mai performanți din domeniul IT&C
 • Crearea de școli profesionale și/sau de meserii care să ofere un curriculum stabilit pe baza cerințelor companiilor interesate de angajarea celor care promoveaza cursurile;
 • Integrarea unui modul de programare la materia IT&C din timpul liceului, indiferent de specializarea elevilor;
 • Actualizarea programelor școlare de informatică pentru a se lucra cu soft-urile și limbajele de programare cele mai moderne.

 

PACT 4: Promovarea și sprijinirea companiilor autohtone din sectorul IT  în vederea dezvoltării economice și a potențialului lor inovator, contribuind direct și indirect la o dezvoltare regională durabilă.

Directii de actiune:

 • Oferirea facilităților fiscale pentru companiile care investesc în mediul rural și în zonele defavorizate;
 • Crearea unui mecanism care stimulează companiile din industria IT&C să își trimită personal specializat pentu susținerea de cursuri în mediul rural și în zonele defavorizate. 

 

PACT 5: Extinderea prezenței la nivel internațional prin competitivitate ridicată și prin produse și servicii inovatoare.

Directii de actiune:

 • Crearea unui portal unic national multlingv în cadrul căruia să fie prezentate atât informații despre fiscalitate (SRL-D, Business Angels, etc. ) cât și companiile IT locale și produsele acestora;
 • Promovarea Proiectelor Europene din zona de IT (Horizon2020) la nivel național prin informarea directă a firmelor de IT și facilitarea accesului acestora la experții români prezenți la nivelul Comisiei Europene.

 

PACT 6: Valorificarea  creativității  și  a  noilor  tehnologii prin susținerea  inițiativelor  antreprenoriale,  atragerea  investițiilor și încurajarea  inovării  și conectarea la piața globală . 

Direcții de acțiune: 

 • Stabilirea unor domenii cheie High Tech în care Romania să poată investii (Iot, Big Data, Technologii Cloud, CyberSecurity)
 • Implicarea mediului IMM în dezvoltarea de proiecte în administrație publică la nivel național având ca scop aplicarea de soluții inovatoare (Cloud Guvernamental cu implicarea Start-up-urilor);
 • Promovarea domeniilor IT&C în care Romania are deja un renume (Dezvoltare Software, Securitate Cibernetica) prin crearea de conferințe internaționale și programe internaționale de master;
 • Inovare printr-o mai bună cooperare între cele patru componente ale dezvoltării ecosistemului urban: mediul privat şi academic, autorități publice și comunitate;
 • Sprijin guvernamental pentru companiile românești care participă la târguri internaționale pentru ca produsele IT românești să își găsească mai ușor o piață de desfacere.

 [1] Technology  Research  |  Gartner  Inc.,  http://www.gartner.com/,  ”Gartner  este  o  companie  americană  de  consultanță  și cercetare în IT, fondată în anul 1979. The Wall Street Journal, The Economist, Financial Times împreună cu 30 de publicații financiare importante consideră Gartner o sursă de încredere, pe care o citează de aproximativ 70 de ori pe săptămână”(Sursa: Wikipedia)

[2] Bloomberg  ‐  Business,  Financial  &  Economic  News,  Stock  Quotes,  http://www.bloomberg.com/,  agenție  de  știri americană fondată în anul 1981 cu sediul la New York City, fiind prezentă în 126 de țări  .

[3] KeysFin, ”Analiza din seria Companii la Raport: IT‐ul, sectorul care ne poate scoate din criză!”, 8 mai 2014, http://www.keysfin.com/#!/Pages/IT_domeniul_momentului