ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Ce vă definește? Cine sunteți, de fapt, și ce v-ați propus?

R:

PACT este o platformă civică și politică de centru–dreapta, care încurajează implicarea cetățenilor din țară și din diaspora în deciziile comunităților lor și promovează libertatea economică, dezvoltarea regională și consolidarea democrației românești în NATO și UE.

Viziunea PACT este a unei Românii în 3D: România democratică, dezvoltată și demnă, formată din comunități cu putere de decizie, cu oameni dinamici, conectați la noua economie, implicați în societate.

Într-o democrație adevărată, cetățeanul este principalul actor civic și politic. Misiunea PACT este de a reda România cetățenilor pentru ca #impreuna să dezvoltăm România și să depășim media Uniunii Europene pentru toți indicatorii fundamentali de dezvoltare, într-o singură generație – aceasta

Deci sunteți de dreapta sau de stânga?

R:

Suntem de centru – dreapta. Plecăm în demersul nostru de la următoarele realități:

Nu există țară dezvoltată care să nu se fi urbanizat mai întâi. Există o corelație statistică globală care arată că cele mai dezvoltate țări ale lumii sunt urbanizate, iar mărimea PIB-ului național este direct proporțională cu gradul de urbanizare. Suntem singura mișcare politică concentrată pe dezvoltarea regională a României: orașe dinamice și puternice, bine conectate la piețe interne și externe; comune și sate civilizate, cu infrastructură modernă și cu grijă pentru păstrarea tradițiilor și obiceiurilor românești, ca parte a patrimoniului cultural european și global.

Dacă populația scade din cauza emigrației, atunci politicienii greșesc. Trebuie să oferim șansa oamenilor să fie productivi, să își crească copiii și să își urmeze visurile în România. Doar atunci comunitățile noastre își vor atinge adevăratul potențial.

Noua economie este bazată pe înaltă eficiență tehnologică. Asistăm la tranziția forței de muncă dinspre producția industrială clasică spre noi sectoare economice. Aceasta este a patra revoluție industrială din istorie, iar România trebuie să devină unul dintre liderii regionali și globali ai acestor evoluții.

PACT este o mișcare civică și politică orientată spre viitor prin proiecte de dezvoltare și o atitudine pozitivă față un viitor asumat cu speranță și curaj.

Politica cea mai importantă se face la nivel local, unde are impact direct asupra cetățeanului. Politica națională este suma politicilor locale și regionale. De aceea, democrația reală pornește de jos în sus, dinspre cetățean înspre instituții, dinspre local înspre național, pe baza noilor tehnologii și oportunități în contextul Revoluției Industriale 4.0.

Care este profilul membrului PACT?

R:

Oricine se regăsește în VIZIUNEA | MISIUNEA | VALORILE | PRINCIPIILE PACT și dorește să lucreze pentru atingerea unora dintre OBIECTIVELE noastre.

și în același timp

 1. Este conștient de faptul ca România s-a dezvoltat în ultimii 25 de ani, dar această dezvoltare a fost generată de românii obișnuiți, împreună, și nu de politicieni. România s-a dezvoltat în ciuda politicienilor și nu datorită lor.
 2. A simțit pe propria piele cum statul nu apără cetățenii față de abuzurile altora.
 3. A văzut cum statul nu cheltuie eficient banii pe care el i-a dat.
 4. S-a convins că cei mai mulți dintre politicienii care conduc statul nu sunt cinstiți.
 5. Crede că legile din România trebuie îmbunătățite sau aplicate mai bine.
 6. A văzut cum statul român nu îi reprezintă pe cei din diaspora și chiar a încercat să îi umilească la alegeri.
 7. Nu a câștigat suficient de pe urma negocierilor purtate ineficient de către stat cu Uniunea Europeană sau cu alți parteneri externi.
 8. Nu se simte reprezentat de către statul român actual.
 9. Știe că statul român nu are nici un interes pentru o economie de piață cu adevărat liberă, pentru a-și păstra privilegiile și pârghiile de putere.
 10. VREA SĂ SE RIDICE, SĂ SE IMPLICE, SĂ OCUPE O FUNCȚIE PUBLICĂ - SĂ REFORMEZE STATUL. #pebune.
 11. Este patriot.

Cine sunt membrii PACT?

R:

Membrii PACT sunt oameni ca tine, care consideră că rolul statului este de a apăra drepturile fundamentale ale omului: Dreptul la auto-determinare | Libertatea | Dreptatea | Libertatea de mișcare | Libertatea de gândire | Libertatea religiei | Libera exprimare | Dreptul la protest | Dreptul la libera asociere.

Membrii PACT sunt oameni ca tine care consideră ca statul trebuie să garanteze proprietatea privată și să intervină asupra ei, prin impunerea de taxe și impozite, doar pentru apărarea drepturilor fundamentale ale omului, că statul trebuie să fie constituit cât mai mult din legi și cât mai puțin din oameni, că statul trebuie să se plaseze în afara economiei de piață și că valorile europene occidentale generează prosperitate.

Iar pe lângă acestea, PACT este singurul partid din România care publică pe site lista tuturor membrilor săi, atât din țară cât și din diaspora.

Cum se finanțează PACT? De unde vin banii?

R:

PACT este susținut în primul rând prin cotizațiile membrilor și prin donații de nivel mic și mediu. Avem un sistem transparent prin care arătăm veniturile noastre, cu respectarea legilor. De asemenea, am fost (alături de POL și APD, două partide locale) singurul partid național care a răspuns pozitiv cererii Centrului pentru Inovare Publică de publicare a veniturilor și cheltuielilor proprii.

Iar pe lângă acestea, PACT este singurul partid din România care își publică periodic pe site întregul buget de venituri și cheltuieli.

Cum pot deveni membru PACT?

R:

Pentru a deveni pactist, trebuie completezi un formular online și să parcurgi procedura de eligibilitate.

 1. Primul lucru pe care trebuie să îl faci este să verifici dacă în apropiere de tine există un GRUP PACT.
 2. Poți verifica asta înregistrându-te pe site.
 3. După înregistrare vei primi un e-mail cu datele de contact ale celui mai apropiat GRUP PACT, precum și cu restul documentelor necesare.
 4. Vei completa un formular online – de altfel toată procedura este online.
 5. Vei fi contactat de un membru PACT pentru a purta un dialog.
 6. Vei stabili, alături de alți pactiști, acțiunile următoare.

Sunteți deschiși să primiți oameni din alte partide?

R:
 • Simpla apartenență a unui cetățean la un partid politic nu este, în general, o condiție suficientă pentru refuzul înscrierii lui ca membru PACT. Calitatea de membru de partid indică dorința de implicare pentru comunitate. Noi plecăm de la prezumpția de bună credință. Dacă un posibil membru a trecut prin două sau mai multe partide, cazul ei/lui este discutat de Comisia de Etică și Integritate (conform Statutului).
 • Abordarea este foarte clară în cazul cetățenilor cu probleme penale. Art. 8, alineatul (1), literele (c)-(j) din Statut:
 • Poate deveni membru al partidului PACT, prin liberă asociere, orice cetățean român care are drept de vot, potrivit Constituției, fără deosebire de rasă, de naționalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de avere sau de origine socială, și care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
 • (c) nu a fost condamnat definitiv pentru infracţiuni săvârșite cu intenție, cu excepția cazului în care a fost reabilitat; (d) nu a săvârşit grave abuzuri sau nereguli în funcţii publice sau politice; (e) nu îi este interzisă prin lege asocierea politică; (f) nu îi este interzisă, ca urmare a unei hotărâri judecătorești definitive, exercitarea drepturilor politice sau cetățenești; (g) nu este membru al unui alt partid; (h) nu a promovat idei sau acțiuni cu caracter xenofob, rasist, antisemit sau extremist; (i) nu i s-a stabilit printr-o hotărâre definitivă calitatea de colaborator sau lucrător al Securității, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; (j) nu a fost membru cu funcție de conducere retribuită în cadrul Partidului Comunist Român.

Care este legătura PACT cu LSRS și/sau CAESAR?

R:

PACT nu are nicio legătură instituțională cu Liga Studenților Români din Străinătate sau cu Fundația CAESAR, care au fost fondate și s-au remarcat din 2008 până astăzi ca organizații independente și echidistante politic. Atât Liga cât și Fundația au echipe de conducere proprii. Suntem mândri și aplaudăm activitatea lor, respectându-le pe deplin statutul de organizații ale societății civile românești.

Este adevărat ca unii membri fondatori PACT au activat în cadrul LSRS și/sau CAESAR, precum și în alte asociații internaționale și naționale. Acest lucru este absolut firesc întrucât aceste organizații și-au asumat ca misiune contribuția la dezvoltarea României sau a comunităților locale. Astfel au atras voluntari cărora le pasă de ceea ce se întâmplă cu România. 

 

PACT este sau nu este partid politic? De ce platformă?

R:

PACT este un alt fel de partid politic în România din cel puțin trei motive:

 1. Politica la nivel local -  Într-o democrație adevărată, cetățeanul este principalul actor civic și politic. Politica cea mai importantă se face la nivel local, unde are impact direct asupra cetățeanului. Politica națională este suma politicilor locale și regionale. De aceea, democrația reală pornește de jos în sus, dinspre cetățean înspre instituții și nu invers.
 2. Considerăm că implicarea politică însăși este un demers civic. Acesta este sensul cuvântului „civic” - care aparține cetățenilor. După cum spunea Aristotel, politica ar trebui să fie cea mai nobilă dintre meserii, deoarece reprezintă punerea în slujba celorlalți. Cea mai înaltă formă de implicare civică este, astfel, demersul politic. De aceea, PACT este o platformă civică și totodată politică, de centru–dreapta, care încurajează implicarea cetățenilor din țară și din diaspora în deciziile comunităților lor și promovează libertatea economică, dezvoltarea regională și consolidarea democrației românești în NATO și UE.
 3. Vrem să fim un partid de partide – la nivel local, în România au apărut multiple inițiative civice și politice, care luptă pentru comunitățile lor, organizate atât ca asociații non-guvernamentale, cât și ca partide locale. PACT este o platforma care aduce alături aceste organizații, pentru ca #împreună să avem o voce națională.

Cum diferă PACT de restul partidelor politice sau mișcărilor politice existente în România?

R:

Am reușit să reunim oameni extrem de competenți și curați.

Avem un program de guvernare complet și inovator, prin care punem pe agenda publică subiecte vitale despre care nimeni altcineva nu vorbește.

Avem un proiect de țară simplu, clar și asumat: depășirea mediei UE pentru toți indicatorii de dezvoltare a României, într-o singură generație - aceasta.

În plus, ne definesc trei calități fundamentale:

 • Nu credem în lideri providențiali. Credem în oameni implicați pentru comunitate.
 • Avem răbdare, dorim să creștem temeinic, pe baze sănătoase, fără spectacol și promovând viziunea și valorile noastre.
 • Politicienii se gândesc doar la următoarele alegeri. Noi ne gândim la următoarele generații.

Ce simbolizează sigla PACT?

R:

O stea: pentru că privim spre viitor, spre România în 3D pe care dorim să o construim împreună – România democratică, dezvoltată și demnă.

Un om stilizat, care indică direcția „înainte” și acționează cu integritate și tenacitate: pentru că punem întotdeauna și în tot ce facem cetățeanul pe primul loc și nu vom renunța niciodată la lupta pentru o cauză mai presus de noi toți. 

De ce participați la emisiunile unor televiziuni controversate?

R:

Am luat decizia de la bun început de a accepta toate invitațiile venite din partea reprezentanților mass-media.

Considerăm că există o singură Românie. Ne adresăm tuturor cetățenilor României, indiferent ce posturi tv urmăresc, indiferent ce ziare citesc sau ce emisiuni asculta la radio.

Ne dorim ca mesajul nostru să ajungă la toți cetățenii României de acasă și de peste hotare.

Cultura dialogului deschis este un element fundamental într-o democrație. 

Cum veți lupta împotriva corupției? Este lupta anticorupție o prioritate pentru PACT?

R:

Categoric DA. Lupta anticorupție rămâne o prioritate națională. PACT susține pe deplin eforturile instituțiilor anticorupție, iar asta se poate vedea inclusiv prin Codul de Etică PACT, criteriile de integritate incluse în Statut și pozițiile noastre publice.

Lupta anticorupție se duce printr-un cadru legislativ care o să ofere sistemului transparență, prin independență garantată pentru DNA, ANI și celorlalte instituții ale statului ce luptă zi de zi cu corupția din România.

Cu o legislație transparentă și profesionistă, vom face imposibil furtul de la stat. Banul public la vedere!

Un alt aspect ține de aplicarea legilor din România, care încă trenează și este neunitară. Procedurile de aplicare și sancționarea în cazul neaplicării legii sunt niște aspecte fundamentale.

Ce vă face să credeți că nu veți deveni la rândul vostru corupți?

R:

Însăși orientarea noastră de centru – dreapta, adică: 

Dorim ca statul să fie mai mic și mai inteligent, iar pârghiile sale de putere să migreze cât mai mult dinspre instituții înspre cetățeni. 

Viziunea, obiectivele și programul nostru, conțin măsuri prin care politicienii au mai puțină putere și nu mai multă, iar statul mai puțini bani pe care îi poate manipula și nu mai mulți.

Doar un exemplu ar fi obiectivul PACT de a privatiza CNAS și liberaliza piața asigurărilor obligatorii de sănătate, ceea ce va crește competiția și va reduce corupția din sistemul de sănătate.

Cum puteți schimba lucrurile dacă nu câștigați alegerile? De ce v-ar acorda cineva o șansă?

R:

Schimbarea a început deja în clipa în care cetăţenii cinstiţi au ales să se implice. Deja am câștigat primele curse la nivel local, iar la alegerile parlamentare am obținut cel mai bun scor din țară pentru un independent susținut de PACT, la Neamț, în România profundă. Că nu vom câştiga toate primăriile într-un ciclu electoral, asta ştim deja; uitaţi-vă la modul în care au fost organizate alegerile şi la interesele partidelor actuale. Dar tocmai pentru asta suntem aici: ca să resetăm standardele în politică şi să dăm românilor încredere în reprezentanţii lor.

Noi suntem o mișcare a oamenilor transformată într-un partid politic. Avem o viziune pe termen lung și suntem conștienți că schimbarea nu se produce peste noapte.