DEZVOLTARE REGIONALĂ

 

ÎMPREUNĂ PENTRU: Regiuni și orașe puternice

 

Diagnostic

 • Nicio țară nu s-a dezvoltat fără a se urbaniza mai întâi. România este în momentul de față cea mai slab urbanizată țară din UE.
 • Cu excepția Timișoarei și Aradului, nu avem alt oraș major în România care să fie conectat prin autostradă sau drum expres la granița de Vest – pe unde pleacă 70% din exporturile României.
 • Chiar dacă orașele oferă multe oportunități (de exemplu, locuri de muncă, educație, servicii de sănătate), populația din zonele limitrofe acestor orașe are acces dificil la aceste oportunități.
 • Orașele românești oferă o calitate scăzută a vieții.
 • Există în continuare discrepanțe mari de calitate a vieții între mediul urban și mediul rural.

 

PACT 1: Dezvoltarea urbană prioritate națională

75% din veniturile firmelor din România și 50% din populația țării sunt concentrate în zonele de acces (cu mașina) de o oră în jurul Bucureștiului și celor șapte poli de creștere (Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Iași, Ploiești, Timișoara). Aceste 8 zone urbane funcționale sunt practic motoarele economice ale României. Cu toate acestea, nu există o politică publică națională care să ghideze buna dezvoltare a orașelor.  

Direcții de acțiune

 • Elaborarea unei politici publice pe dezvoltare urbană: Dacă orașele românești nu funcționează bine, nici economia țării nu va perfoma. PACT susține elaborarea unei politici pe dezvoltare urbană cu consultarea largă a actorilor relevanți din România. Această politică publică ar trebui să includă o inventariere a principalelor nevoi ale orașelor și gândirea unor soluții pentru a răspunde acestor nevoi. 
 • Finalizarea proiectelor majore propuse în Masterplanul General de Transport: Există un consens național în ceea ce privește finalizarea principalelor autostrăzi din România. Trebuie de asemenea alocate resurse pentru alte proiecte de infrastructură conectivă (aeroporturi, căi ferate, centre intermodale, porturi). Aceste proiecte de infrastructură sunt importante nu numai pentru conectarea centrelor urbane la piețele din Vest dar și pentru înlesnirea accesului populației din jurul orașelor la oportunitățile pe care acestea le oferă. 
 • Elaborarea unui cadru legislativ pentru arii funcționale: Orașele nu funcționează într-un vid. Ele oferă oportunități cheie (locuri de muncă, educație, servicii de sănătate specializate, cultură, entertainment) și atrag oameni de la mulți kilometri distanță. Ca atare, trebuie gândite pârghii pentru o administrare mai eficientă a acestor arii funcționale. PACT susține elaborarea unui cadru legislativ pentru arii funcționale pentru a înlesni funcționarea orașelor ca adevărate motoare de creștere și centre de polarizare a dezvoltării. 
 • Programe integrate de regenerare urbană: În 1989, aproximativ 85% din fondul locativ din România a fost construit după 1945. Știm cu toții care a fost calitatea locuințelor construite în acei ani și știm cum arată în ziua de azi. PACT susține programe integrate de regenerare urbană pentru toate municipiile din România, dublate de un cod al urbanismului cu reguli clare pentru toți cetățenii. 
 • Ghiduri de dezvoltare urbană: România va beneficia în anii următori de sume substanțiale pentru investiții în dezvoltare urbană. Pentru a asigura absorbția și folosirea eficientă a acestor fonduri PACT susține elaborarea unor ghiduri de dezvoltare urbană. Aceste ghiduri ar trebui să ofere autorităților locale câteva linii directoare pentru folosirea fondurilor UE disponibile.

   

PACT 2: Servicii de bază de calitate pentru fiecare român

Fiecare român ar trebui să aibe același start în viață, indiferent unde se naște. Ca atare, trebuie ca fiecare localitate să ofere un pachet de servicii minimal. Faptul că un copil se naște într-o zonă rurală nu ar trebui să însemne că acest copil nu va avea același start în viață ca un copil dintr-un oraș mare.  

Direcții de acțiune

 • Acces la infrastructură educațională: PACT susține accesul fiecărui copil din România la infrastructură educațională de calitate – de la grădiniță până la liceu. În momentul de față România nu are un plan comprehensiv de investiții în infrastructura educațională. Nu știm care sunt nevoile clare, nu există o propunere pentru re-organizarea sistemului (adică ce școli trebui consolidate, care trebuie extinse, care trebuie închise) și nu este clar cine își asumă investițiile ce trebuie făcute. 
 • Acces la infrastructură de sănătate: Satele românești sunt îmbătrânite și oamenii din aceste sate au acces greu la infrastructură de sănătate. Multe sate nu au nici măcar o farmacie. Este importantă deci crearea unei infrastructuri minimale de sănătate pentru regiunile rurale slab deservite. De asemenea, sunt necesare investiții în infrastructura de transport pentru a permite oamenilor din mediul rural un acces mai ușor la serviciile de sănătate din mediul urban. 
 • Acces la infrastructură de apă-canal: PACT susține recomandările Comisiei Europene de a asigura accesul la infrastructură de apă curentă pentru toate localitățile cu mai mult de 50 locuitori și accesul la infrastructură de tratare a apei uzate pentru toate aglomerările cu mai mult de 2000 locuitori. 
 • Acces la un drum pavat: PACT consideră că este un gest simplu de civilizație și dezvoltare oferirea fiecărui cetățean din România la un drum pavat.