Deşeuri, poluare şi defrişări. Cum putem trăi sănătos schimbând abordarea pentru un Mediu Curat?

Deşeuri, poluare şi defrişări. Cum putem trăi sănătos schimbând abordarea pentru un Mediu Curat?

Platforma Acțiunea Civică a Tinerilor (PACT) susține gestionarea în mod durabil a resurselor și a serviciilor oferite de către mediul inconjurător. Pentru atingerea acestui deziderat sunt necesare proiecte de ameliorarea a calității aerului, a apelor și a solului, precum și protejarea biodiversității. Din multe puncte de vedere, indicatorii de mediu plasează România la coada clasamentului european, cu excepția indicatorilor biodiversității și a calității apelor/solului, care se află într-o stare mai puţin îngrijorătoare faţă de celelalte state membre. 

PACT consideră că protejarea mediului din România este o chestiune care ține de securitate națională, din moment ce de starea mediului unei țări depinde sănătatea populației sale. Dezvoltarea ecoturismului se bazează de asemenea pe conservarea bogăției de resurse naturale de care dispune România. Platforma Acțiunea Civică a Tinerilor propune următoarele măsuri pentru protejarea mediului, grupate în 4 categorii:

 

1. Reîmpădurirea României

2. Biodiversitate  = Modernitate

3. Prețuim calitatea aerului, a apelor și a solului

4. Gestionarea deșeurilor în mod sustenabil

 

 • Impunerea unei campanii de informare ample, la nivel national, cu privire la accesul publicului la baza de date a Ministerului Mediului care arată în timp real locurile unde se încarcă lemn din defrișări, pentru ca acestea să fie comparate cu ceea ce se declară în foile de transport;
 • Creșterea nivelului de calificare a personalului silvic, respectiv eliminarea actelor de corupție și trafic de influență în domeniu;
 • Clarificarea situației proprietăților, intabularea și realizarea lucrărilor de cadastru;
 • Introducerea unei taxe pentru reîmpădurire la tăiere;
 • Selecţia speciilor pentru lucrările de împădurire și reîmpădurire, în armonie cu ecosistemele existente și adaptate la microclimatul local, respectiv la evoluția acestuia odată cu procesul de încălzire globală și deplasare a zonelor fito-geografice;
 • Creșterea consumului de biomasă în intalații moderne prin peletizare și ardere;
 • Modernizarea și tehnologizarea încălzirii locuințelor din mediul rural;
 • Crearea de culoare de migrare pentru specii locale în ecosisteme traversate și fragmentate de lucrări de infrastructură publică, în special în zone alpine;
 • Luarea măsurilor necesare pentru a limita numărul păsărilor migratoare afectate de extinderea rapidă, pe suprafețe mari, a parcurilor eoliene construite în zona Dobrogea, în apropierea culoarelor de migrație a numeroase specii către și dinspre Delta Dunării;
 • Găsirea soluțiilor pentru compensarea echitabilă și predictibilă a proprietarilor de terenuri în arii protejarea astfel încât aceștia să fie încurajați să își indeplinească obligațiile;
 • Stabilirea, actualizarea și/sau adaptarea măsurilor prevăzute în planurile de management ale ariilor naturale protejate pentru asigurarea conservării habitatelor naturale și a speciilor sălbatice în contextul existenței schimbărilor climatice;
 • Interzicerea folosirii cianurilor în minerit şi promovarea tehnologiilor prietenoase cu mediul şi a alternativelor sustenabile;
 • Elaborarea planurilor regionale de management al biodiversităţii, cu scopul de a identifica zonele prioritare pentru conservarea peisajului şi coordonarea eforturilor de recuperare a speciilor şi comunităţilor ameninţate;
 • Dezvoltarea, îmbunătățirea şi implementarea eficientă a sistemului naţional de monitorizare a stării de conservare a habitatelor naturale şi a speciilor sălbatice de interes comunitar, pentru a evalua atât vulnerabilitatea, cât şi eficienţa măsurilor și a planurilor de conservare propuse;
 • Reducerea ponderii energiilor neregenerabile (cărbune, păcură, petrol, iar pe termen lung, gaz natural) şi substituirea treptată a acestora, în ritm susținut, cu energii cu impact redus asupra mediului (hidro, eolian, solar și altele);
 • Replanificarea traficului urban prin implementarea sistemelor GIS (sistem de informații geografice - de geolocalizare), care să eficientizeze transportul public prin modelarea fluxurilor de călători, sincronizarea semafoarelor şi depistarea oricăror probleme în sistem (accidente, întreruperi, defectări ale sistemelor electrice), coroborat cu construirea de parcări, instituirea de sensuri unice şi aplicarea unei taxe pentru acces în centrul oraşului cu autovehiculul;
 • Alocarea fondurilor europene pentru proiecte de reabilitare a siturilor contaminate, în mod transparent, pentru a evita abuzurile înregistrate în prezent;
 • Crearea unui sistem de monitorizare a traseului deșeurilor de la operatorul care colectează, la cel care recepționează și procesează/ valorifică/ depozitează deșeurile;
 • Stabilirea unor standarde minime pentru colectare selectivă/ reciclare a deșeurilor la nivel național, pentru a eficientiza atingerea țintelor stabilite pentru anul 2020;
 • Implicarea directă a autorităţilor locale în responsabilizarea localnicilor, monitorizarea atentă a informaţiilor legate de gestiunea deşeurilor, a prevederilor legale, a mijloacelor puse la dispoziţie populaţiei;
 • Introducerea în curriculumul de învăţământ a unor ore de protecţie a mediului (ce pot fi ţinute de profesori de biologie, geografie, chimie sau de educaţie civică; aceste cursuri pot fi făcute interactive prin colaborarea cu societatea civilă activă pe domeniul protejării deşeurilor);
 • Creşterea gradului de reutilizare sau reciclare a materialelor incluse în fluxul de deşeuri, reducerea volumului de material ce trebuie gestionat drept deşeuri prin promovarea proceselor de simbioză industrială și aplicarea conceptului de eficiența resurselor în gestionarea durabilă a deșeurilor;
 • Colectarea separată a deşeurilor biodegradabile şi compostarea lor, respectiv stimularea producției de biogaz cu destinație energetică la nivel local;
 • Dezvoltarea de colaborări dintre investitori privaţi, autorităţi publice, sectorul non-guvernamental şi mediul academic pentru accesarea finanțării europene pentru implementarea proiectelor în domeniul gestiunii deșeurilor.

Pentru a contribui la „PACTul pentru România”, capitolul „Un Mediu Curat”, vă rugăm să accesați următorul link: http://www.pactpentruromania.ro/mediu.

Fii primul care comentează

Vă rugăm să vă verificaţi email-ul pentru a vă activa contul.