CRITERII DE INTEGRITATE

Un membru al partidului Platforma Acțiunea Civică a Tinerilor (PACT) trebuie sa îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 1. Aderă în mod liber la principiile, valorile și Statutul PACT, precum și la Programul Politic și la celelalte documente ale partidului, inclusiv a regulamentelor aprobate pe baza și pentru aplicarea prezentului Statut și dorește să acționeze pentru îndeplinirea obiectivelor PACT;
 2. Este recunoscut drept o persoană competentă, corectă și dornică de a contribui în și pentru comunitate, inclusiv prin activitatea în cadrul PACT;
 3. Nu a fost condamnat definitiv pentru infracţiuni săvârșite cu intenție, cu excepția cazului în care a fost reabilitat;
 4. Nu a săvârşit grave abuzuri sau nereguli în funcţii publice sau politice;
 5. Nu îi este interzisă prin lege asocierea politică;
 6. Nu îi este interzisă, ca urmare a unei hotărâri judecătorești definitive, exercitarea drepturilor politice sau cetățenești;
 7. Nu este membru al unui alt partid;
 8. Nu a promovat idei sau acțiuni cu caracter xenofob, rasist, antisemit sau extremist;
 9. Nu i s-a stabilit printr-o hotărâre definitivă calitatea de colaborator sau lucrător al Securității, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 10. Nu a fost membru cu funcție de conducere retribuită în cadrul Partidului Comunist Român.
 11. Trebuie să adere Codului de Etică PACT

Fii primul care comentează

Vă rugăm să vă verificaţi email-ul pentru a vă activa contul.