Criterii de performanță

Criterii de performanță

Implementarea unui sistem de criterii de performanță în cadrul Autorităților de Management și a Organismelor Intermediare, care să impună obținerea de rezultate și niveluri ridicate de eficiență în activitatea angajaților instituțiilor implicate în managementul fondurilor europene. Această măsură va avea rolul de responsabilizare a funcționarilor în domeniu, impunând plata cel puțin a unei părți din salariu în funcție de rezultatele obținute, dar și atragerea răspunderii personale în cazul evaluării și monitorizării proiectelor cu finanțare europeană. Măsura trebuie implementată în corelare cu un sistem atractiv de remunerare, pentru a asigura implicarea de personal calificat și competent, care să fie capabil de performanța cerută, în activitatea prestată. Efectele așteptate sunt:

    • Eficientizarea proceselor și procedurilor în managementul și absorbția fondurilor europene;
    • Reducerea timpilor de evaluare a proiectelor;
    • Reducerea problemelor în implementare și, implicit, a corecțiilor financiare aplicate;
    • Reducerea numărului de proiecte cu finanțare aprobată la care beneficiarii renunță;
    • Îmbunătățirea colaborării între Autoritățile de Management și Organismele Intermediare, inclusiv printr-un sistem de schimb de date automatizat și modern (fără prelucrări manuale ale datelor, așa cum s-a întâmplat în perioada de programare 2007-2013).

ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ


Contribuie cu ideile tale.

Cum evaluezi această strategie? Alege una sau mai multe dintre etichetele de mai jos și apoi detaliză din experiența ta.
Vă rugăm să vă verificaţi email-ul pentru a vă activa contul.