CONSOLIDAREA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

tricou

ÎMPREUNĂ PENTRU: Administrație publică în slujba cetățenilor

 

Diagnostic

 • Administrația publică românească de la toate nivelurile este ineficientă și neprietenoasă în raport cu cetățenii.
 • Indicele Eficienței Administrației Publice calculat de Banca Mondială poziționează România pe locul 93 din 209 țări în 2014.
 • Indicele Democrației de la The Economist Intelligence Unit plasează România pe ultimul loc din UE și în spatele unor alte state în dezvoltare (Surinam, Jamaica etc.).
 • În același timp, România se află pe ultimul loc în UE și în ceea ce privește cheltuielile cu sectorul public ca pondere din PIB (35% față de 50% în țări ca Franța, Italia, Austria etc.).

 

PACT 1: Administrație publică aproape de cetățeni

PACT consideră că rolul administrației publice este să înlesnească accesul tuturor cetățenilor la oportunități (locuri de muncă, servicii de sănătate, educație etc.) și să apere interesul public fără a leza, în măsura în care este posibil, proprietatea privată. Cu cât administrația este mai aproape de oameni, cu atât poate răspunde mai bine și mai repede la nevoile lor. Cu cât mai mulți cetățeni sunt implicați activ în deciziile care îi privesc, cu atât mai rapid și mai durabil va fi procesul de dezvoltare a României.  

Direcții de acțiune

 • Implicarea cât mai multor cetățeni în procesele decizionale de la nivelul comunității lor. Mecanismele există deja în alte state și pot fi adoptate rapid și în România.
  • Bugetare participativă: Până în 2020, cel puțin 30% din alocarea bugetului de investiții a oricărei localități din România trebuie să fie decisă prin mecanismele bugetării participative, adică prin organizarea de consultări în comunitate pentru ordonarea în funcție de prioritate a proiectelor de investiții. Cetățenii își cunosc cel mai bine nevoile, fără a depinde de un grup restrâns pentru a decide în locul lor. Acolo unde este posibil, aceste consultări se vor desfășura – în parte – și online, implicând și cetățeni români din diaspora care au plecat temporar din țară dar care își păstrează domiciliul în localitățile respective.
 • Transparență totală: Toate ședințele consiliilor locale și județene trebuie să fie accesibile cetățenilor – nu doar în persoană, ci și prin transmisiuni în direct online. Toate hotărârile acestor foruri de decizie, inclusiv cele privitoare la achiziții publice, indiferent de nivelul sumei licitate, se publică în termen de 48 de ore pe site-ul administrațiilor publice respective. Bugetele locale și județene se publică pe site-urile administrațiilor publice într-un format accesibil tuturor cetățenilor. PACT susține crearea unei baza de date la nivel național care să centralizeze toate aceste date – prin intermediul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice – și să le facă disponibile cetățenilor, inclusiv cu funcția de a compara costurile diferitelor administrații (de ex., costul serviciilor publice – apă, colectare deșeuri, electricitate etc.). 
 • Inițiative cetățenești locale, județene și naționale: PACT susține introducerea inițiativelor cetățenești onlineși flexibilizarea cadrului legislativ pentru punerea în aplicare a tuturor inițiativelor cetățenești. Dacă 25% dintre cetățenii cu drept de vot a unei localități/ unui județ din România susțin o inițiativă cetățenească prin semnarea ei online sau offline, organismele de decizie sunt obligate să o dezbată și să decidă asupra propunerii în termen de 30 de zile. 
 • Continuarea procesului de descentralizare și aducerea centrului de decizie cât mai aproape de cetățean. Descentralizarea în România a fost până în prezent un proces imperfect și mult prea încet. „Centrul” își păstrează un rol de „micro-management” în raport cu administrațiile locale și județene. PACT susține o analiză completă a competențelor fiecărui nivel decizional – local, județean și național – și desăvârșirea procesului de descentralizare. 
 • Analiza fezabilității/necesității procesului de regionalizare. Dacă regionalizarea este considerată a fi necesară în urma respectării tuturor pașilor descriși în lege (inclusiv analize și studii pilot), procesul de regionalizare ar trebui demarat încă din 2017 pentru a avea regiuni adminsitrative funcționale în 2020 și pentru a pregăti în mod adecvat ciclul de programare europeană 2020-2026.

   

PACT 2: Acces facil la servicii publice și la toate statisticile de interes public

Rolul administrației publice este să ajute cetățeanul, nu să îl încurce. Ca atare, trebuie create mecanisme care să permită cetățenilor un acces cât mai facil la serviciile publice oferite și la datele colectate la nivel local, județean și național.  

Direcții de acțiune

 • Debirocratizare la toate nivelurile: PACT susține derularea unei analize complete a tuturor proceselor din administrația publică care includ elemente de interacțiune cu cetățenii. Se vor stabili: etapele procesului, timpii necesari fiecărei etape și propuneri pentru simplificare. Se vor organiza totodată consultări cu cetățenii pentru identificarea pașilor în plus în procesele administrative, iar propunerile de simplificare se vor colecta și publica inclusiv online
 • Integrare și inter-conectare la nivelul instituțiilor publice (de același nivel și între niveluri): PACT promovează interconectarea bazelor de date publice de la nivelul tuturor instituțiilor, în două etape: (i) standardizarea bazelor de date din cadrul aceleiași instituții (până în 2017); (ii) interconectarea bazelor de date între instituțiile publice. Aceste măsuri vor permite cetățenilor să se adreseze mai multor instituții pentru soluționarea cererilor lor și vor pune capăt drumurilor repetate de la o instituție la alta pentru rezolvarea unei singure spețe. Mai mult, interconectarea bazelor de date va facilita monitorizarea centralizată de la nivelul instituțiilor publice (astfel, se va putea ști în orice moment dacă un cetățean și-a achitat taxele și impozitele locale, amenzile de circulație etc.). 
 • eGuvernare funcțională și rapidă pentru cetățeni: Până la finalul lui 2020 este necesară dezvoltarea unei platforme integrate și complete de servicii publice online (pe modelul din Estonia), care să permită cetățenilor și firmelor private acces facil și de la distanță la toate serviciile publice (plata taxelor, obținerea avizelor și autorizațiilor, transmiterea cererilor de finanțare și rambursarea cheltuielilor în cadrul proiectelor cu finanțare de la bugetul de stat etc.). Toate cererile transmise de cetățeni și instituții vor putea fi monitorizate în timp real, în fiecare punct al procesului (transmitere, analiză, aprobare, decizie). Acest sistem integrat va reduce oportunitățile pentru corupție și va crește încrederea și confortul cetățenilor în interacțiunea cu instituțiile publice. 
 • Statisticile de interes public se publică: PACT susține deschiderea către publicul larg de către Institutul Național de Statistică și de către instituțiile publice de nivel local, județean și național a tuturor datelor colectate. Acestea trebuie să fie ușor de găsit și de accesat, în regim de gratuitate.

 

PACT 3: Creșterea performanței administrației publice la toate nivelurile

Administrația publică românească nu poate să facă performanță cu funcționari prost plătiți. România are, poate în mod surprinzător, printre cele mai scăzute cheltuieli cu administrația publică ca pondere din PIB (30%) în UE. Când remunerarea e scăzută nu putem aștepta rezultate pozitive. În același timp, orice schimbare în politica de salarizare la nivelul administrației publice trebuie să fie însoțită și de o modificare a modalității actuale de evaluare a personalului astfel încât aceasta să fie bazată pe criterii de competență și grad de îndeplinire a unor indicatori de performanță.  

Direcții de acțiune

 • Identificarea poziților esențiale din administrația publică și creșterea nivelului salarial pentru aceste poziții (de exemplu, arhitecți, ingineri, manageri de proiect, juriști etc.): Sectorul public trebuie să se apropie cât mai mult de media salariilor oferite pentru aceste specializări de către sectorul privat pentru a putea atrage profesioniști competenți. Totodată, sistemul de recompensare a persoanelor implicate în managementul proiectelor europene trebuie întărit, inclusiv prin creșterea nivelului sporurilor acordate (de la maxim 62,5% la 100%, în funcție de portofoliul de proiecte gestionat). 
 • Transparentizarea completă a procesului de recrutare în administrația publică românească: Acest principiu trebuie să fie valabil pentru orice poziție plătită din bani publici și să includă criterii și proceduri de recrutare, evaluare, nivel de salarizare etc.. Toate pozițiile disponibile trebuie să se publice cu cel puțin 30 de zile în avans pe site-urile instituțiilor respective, împreună cu setul de criterii de evaluare, comisia de angajare și calendarul complet și fix al procesului. 
 • Stabilirea indicatorilor de performanță: Pentru fiecare poziție plătită din bani publici – atât pentru funcționarii publici cât și pentru personalul contractant – Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP) trebuie să coordoneze elaborarea unei metodologii obiective și transparente pentru evaluări. Indicatorii de performanță trebuie să fie de tip SMART (specifice, măsurabile, accesibile, realistice, încadrate în timp), și să țină totodată cont de contextul în care se desfășoară activitatea (nu pot fi penalizați oamenii care nu au la dispoziție resursele necesare pentru desfășurarea activității). La nivel local și județean, ordonatorii principali de credite trebuie să aibă un cuvânt mai greu de spus în modul în care gestionează resursele umane aferente. 
 • Elaborarea unor ghiduri pentru funcționarii publici: Funcționarii publici din Vest sunt mai eficienți pentru că au la dispoziție ghiduri și îndrumare bine gândite pentru sarcinile lor de zi cu zi. Aceasta înseamnă că multe dintre decizii se iau mai ușor și mai eficient prin reducerea temerilor legate de asumarea răspunderii față de o anumită acțiune. PACT susține elaborarea unui pachet complet de ghiduri și îndrumare care să ușureze și să eficientizeze munca funcționarilor publici în administrația centrală, județeană și locală.