Alexandru Pânișoară

PACT-ul meu pentru România înseamnă saltul către un reviriment. Un reviriment pentru viitor, pentru că viitorul meu este rezultatul acțiunilor mele. România trebuie să devină o putere economică și politică la nivel mondial, vreau să contribui la acest deziderat!

LinkedIn  Facebook