Profil public

22.40pi

PACT PENTRU ROMÂNIA


Activitatea lui PACT PENTRU ROMÂNIA

 • Câini utilitari

  Permiterea accesului câinelui ghid în toate mijloacele de transport în comun şi în toate locurile unde prezenta acestuia este necesară persoanei dependente de o asemenea companie.

  ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

 • Apă, electricitate, drumuri, transport în comun

  Îmbunătățirea accesului la apă curată, electricitate, drumuri şi transport în comun unei analize complete a tuturor proceselor din administrația publică care includ elemente de interacțiune cu cetățenii. Se vor stabili: etapele procesului, timpii necesari fiecărei etape și propuneri pentru simplificare. Se vor organiza totodată consultări cu cetățenii pentru identificarea pașilor în plus în procesele administrative, iar propunerile de simplificare se vor colecta și publica inclusiv online.

  ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

 • Educație alternativă

  Susținerea și lărgirea programelor alternative de educație. Continuarea programelor “Şcoala după Şcoală” și “A doua Şansa” și crearea de noi programe care să susțină pregătirea adecvată în domeniul tehnologiilor digitale și care să prevină abandonul școlar.

  ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

 • Alocare inteligentă

  Alocarea unui număr de ore pe săptămână aproximativ egal pentru fiecare disciplină evaluată – de exemplu, între 3-5 ore săptămânal.

  ÎNAPOI LA POLITICI | ALEGERI EUROPENE | MĂ ABONEZ

 • PACHET PENTRU ANTREPRENORI

  România este țara din UE cu cea mai rapidă creștere economică din 2000 în 2013. Exporturile României au crescut de 8 ori între 1995 și 2014 iar în 2014 România avea un ”Indice al Complexității Economice” (calculate de MIT Observatory of Economic Complexity), mai mare decât al Spaniei, Portugaliei, Canadei, Turciei, Rusiei, Norvegiei și Australiei – fiind pe locul 29 din 124 țări. Cu toate acestea, România este a doua cea mai săracă economie în UE (numai bulgarii o duc mai prost decât noi), cu un PIB pe cap de locuitor (ajustat la puterea de cumpărare) la 55% din media UE.


  27% din populația activă a țării este încă ocupată în agricultură (cea mai mare pondere în UE), în condițiile în care productivitatea muncii în acest sector este de 7 ori mai redusă decât în domeniul serviciilor și industriei iar ponderea agriculturii în PIB a ajuns în 2014 la un minim istoric – 4.4%. România deține aproape o treime din fermele din Uniunea Europeană, însă dimensiunea medie a acestora este de doar 3,6 hectare, față de o medie europeană de 14.2 hectare.


  În 2012, aproximativ 42% din exporturile României au fost generate de 30 companii – majoritatea cu capital străin. Aproximativ 70% din exporturile României merg spre UE, cu Germania, Italia și Franța deținând 35% din sold.
  România ocupă ultimul loc în UE în ceea ce privește ponderea cheltuielilor cu cercetarea-dezvoltarea-inovarea în PIB, de doar 0.4% față de peste 3% în țările scandinave și o medie de 1.9% la nivelul Statelor Membre. Mai mult, 43% dintre resursele alocate în acest sens au fost utilizate în sectorul guvernamental.


  Bugetele publice și fondurile UE alocate dezvoltării infrastructurii în România sunt insuficiente raportat la nevoile reale existente. Documentele programatice elaborate în ultimii ani indică un necesar de investiții în infrastructura publică de aproximativ 125 miliarde Euro, cu un deficit de finanțare de aproximativ 75 miliarde Euro. Pentru a acoperi într-un ritm mai alert acest deficit de infrastructură, trebuie create condițiile pentru o implicare mai eficientă a sectorului privat.


  Conform raportului “Doing Business” al Băncii Mondiale 2016, înființarea unei firme durează în medie 8 zile în România, față de 4 zile în Franța, 5 zile în Marea Britanie și 6 zile în Italia. In privința conectării la curent electric, România se afla pe o pozitie îngrijorătoare (locul 133 din 189 de economii ale lumii). De asemenea, obținerea unei autorizații de construcție situează România pe locul 105, necesitând peste 15 proceduri administrative și peste 257 de zile pentru obținerea sa.